Dodaliśmy nowy rodzaj raportów opartych na tabelach. Ich dużą zaletą jest możliwość dowolnego sortowania, filtrowania i grupowania danych. Poza drukowaniem do PDF dostępna jest możliwość ich zapisywania do plików .xlsx, .xls, .xml, .csv, .txt i .html. Raporty takie, podobnie jak raporty w postaci arkusza kalkulacyjnego, zapisywane są w bazie danych i można do nich zawsze wrócić.

Na ten moment dostępne są trzy raporty tego typu: księga przychodów i rozchodów,ewidencja przychodów (ryczałt) i raport płatności. Ten ostatni zawiera zbiór dokumentów księgowych dla których zaznaczono, że są na termin w oknie księgowania dokumentu księgowego. Raporty tego typu, obok raportów opartych na arkuszu kalkulacyjnym, będą szeroko wykorzystywane w nadchodzącej implementacji ksiąg rachunkowych w TaxMachine 3.

 

raporty tabele

 

Grupowanie danych odbywa się poprzez przeciągnięcie nagłówka kolumny na pole nad tabelą, sortowanie poprzez kliknięcie na nagłówku kolumny, filtrowanie poprzez wybranie odpowiedniej opcji z pola między nagłówkiem i danymi ("Kliknij aby zdefiniować filtr").

raporty tabele 2