W miejsce poprzedniego okienka filtrowania zaimplementowano nowy panel "Filtrowanie". Panel ten jest domyślnie zadokowany przy prawej krawędzi okna programu:

 

filtrowanie 1

 

Wprowadzono także zmiany w oknie podglądu wydruku, ustawienia drukarki zostały przeniesione na wstążkę do zakładek "Narzędzia główne" i "Parametry wydruku".

okno drukowania

 

Zakres drukowanych stron ustala się na zakładce "Parametry wydruku". Tutaj też dostępne są ustawienia jakości wydruku, marginesów, wyrównania i skali:

okno drukowania 2

 

Inną istotną zmianą jest wyłączenie automatycznej migracji bazy danych z TaxMachine 1, obecnie migrację należy wykonywać korzystając z narzędzia konwersji baz danych.