Dodano nowy mechanizm weryfikacji podatników VAT korzystający z nowego serwisu Ministerstwa Finansów, tak zwanej "białej listy". Nowy mechanizm ma kilka zalet względem poprzedniego:

  • możliwość weryfikacji podatnika na podaną datę, weryfikacja podatników dla księgowań i plików JPK_VAT odbywa się obecnie na datę wystawienia faktury,
  • możliwość sprawdzenia rachunków bankowych zgłoszonych przez podatnika, od 1 stycznia 2020 weryfikacja rachunków bankowych kontrahentów przed każdym przelewem będzie obowiązkowa,
  • identyfikator żądania weryfikacji, generowany przez system MF i zapamiętywany w bazie TaxMachine, umożliwia udowodnienie, że dokonaliśmy sprawdzenia statusu podatnika i jego rachunków bankowych na podany dzień,
  • system może też podawać dane na temat odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia wpisu w rejestrze, listę wspólników, prokurentów itp., o ile dane te są dostępne w rejestrze VAT.

Wszystkie weryfikacje są zapisywane w bazie, można je przeglądać w programie pod Pozostałe zbiory danych/Weryfikacje VAT. Można tam też dokonać weryfikacji dowolnego podatnika, należy wówczas podać NIP podatnika (albo wskazać w tabeli jego poprzednią weryfikację) oraz podać datę, na którą ma być wykonana weryfikacja.

Program TaxMachine umożliwia także drukowanie wyników weryfikacji dla celów dowodowych.