Opublikowaliśmy dzisiaj aktualizację zawierającą nowe wersje zeznań rocznych za 2016 rok (PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-38 i PIT-39) wraz z załącznikami (w tym nowe załączniki PIT/BR i PIT/DS). Wszystkie wzory zeznań można już wysyłać elektronicznie do systemu e-Deklaracje.

Zeznania PIT-36, PIT-36L i PIT-28 wypełniają się automatycznie w programie TaxMachine na podstawie zapisów w ewidencjach księgowych. Przypominamy, że kwoty z ewidencji wpisywane są do załączników PIT/B (PIT-36, PIT-36L) lub PIT-28/A i PIT-28/B (dla PIT-28), dlatego po utworzeniu głównego zeznania należy najpierw dodać odpowiedni załącznik i dopiero wtedy kliknąć "Wylicz" w oknie formularza.