Dodano nowe wersje następujących druków dla ZUS:

  • ZUS-Z3,
  • ZUS-Z3a,
  • ZUS-Z3b,
  • ZUS Z-15.

Poprawiono także problem polegający na nie wczytywaniu układu wstążek po ich zmianie przez użytkownika. Ulepszono także okno dodawania nowego formularza, domyślnie lista formularzy nie pokazuje dokumentów które mogą być wyłącznie załącznikami, np. przy wyborze nowego zeznania PIT nie pokazują się załączniki, które i tak dodaje się dopiero z poziomu formularza i nie wypełnia się ich nigdy osobno.