Udostepniliśmy dzisiaj nową wersję programu TaxMachine 2 z obsługą najnowszej wersji pliku JPK_FA w wersji drugiej.