Wdrożyliśmy nową skalę podatkową obowiązującą od 1 października 2019.

Nowa skala jest dostępna w podczas wyliczania zaliczek na podatek dochodowy dla właścicieli oraz pracowników i obowiązuje od zaliczek za miesiąc wrzesień 2019.