Dodaliśmy dzisiaj nową wersję deklaracji CIT-8(27) wraz z nowymi załącznikiem CIT-8O(14). Deklarację można wysyłać do systemu e-Deklaracje podpisując ją elektronicznym podpisem kwalifikowanym.