db moveInformujemy, że od kilku miesięcy trwają prace nad przeniesieniem bazy danych TaxMachine na systemy SQL-owe. Uznaliśmy, że system TreeDB, od początku stosowany w TaxMachine, nie jest wystarczająco elastyczny i aby zapewnić szybszy rozwój programu niezbędna będzie migracja baz danych.

Planujemy wykorzystanie systemu SQLite przy dostępie lokalnym, oraz Microsoft SQL Server, MySQL lub PostgreSQL przy pracy wielostanowiskowej. Praca z bazą SQLite będzie także możliwa w modelu wielostanowiskowym, aczkolwiek nie będzie to zalecane ze względu na dosyć niską wydajność tego rozwiązania przy dostępnie do bazy SQLite po sieci, głównie chodzi o niską wydajność zapisu danych.

Zastosowanie systemów SQL-owych przyniesie wiele korzyści, przede wszystkim:

  • szybszy rozwój programu, stosując standardowe rozwiązania możemy skupić się bardziej na dodawaniu nowych funkcji do programu, odchodzi konieczność utrzymania i rozwoju kodu serwera TreeDB,
  • możliwość dostępu do bazy danych z zewnętrznych programów,
  • lepsza wydajność przy pracy wielostanowiskowej i zdalnej,
  • łatwiejsze zarządzanie bazami danych z wykorzystaniem istniejącego oprogramowania narzędziowego do baz SQLite, MS SQL Server, MySQL i PostgreSQL,
  • baza SQLite nie wymaga żadnej konfiguracji, będzie ona zalecana przy pracy jednostanowiskowej, z możliwością pracy wielostanowiskowej poprzez łączenie się z plikiem bazy SQLite umieszczonym na dysku sieciowym,
  • najczęściej brak konieczności instalowania dodatkowego programu-serwera przy pracy wielostanowiskowej, serwer MS SQL Server jest już używany w wielu firmach korzystających z Programu Płatnika, tak więc najczęściej instalacja dodatkowego oprogramowania nie będzie w ogóle konieczna,
  • możliwość instalacji serwera MySQL czy PostgreSQL na serwerze Linuksowym, w tym także zdalnym poza siedzibą firmy na wynajętym serwerze dedykowanym lub serwerze VPS, możliwość wykorzystania istniejących już instalacji serwera MySQL lub PostgreSQL, lokalnych i zdalnych.

Planowany czas udostępnienia programu TaxMachine 2 z obsługą baz SQL-owych to listopad 2015. Program w nowej wersji nie będzie już posiadał możliwości pracy z serwerem TreeDB, dlatego niezbędne będzie w tym przypadku przeprowadzenie migracji bazy danych do jednego z trzech wspomnianych wyżej systemów. Program TaxMachine 2 będzie posiadał narzędzie konwersji baz danych, z jego zastosowaniem możliwe będzie przeniesienie istniejących baz TreeDB do jednego z wybranych systemów SQL-owych, możliwe będzie także połączenie instniejących baz TreeDB.

Klienci nie korzystający z serwera TreeDB nie będą musieli przeprowadzać procedury migracji bowiem TaxMachine 2 automatycznie skopiuje wszystkie dane do nowej bazy SQLite.