Aktualizacja dodała do programu TaxMachine kalkulator odsetkowy, poniższy film pokazuje jak wylicza się odsetki podatkowe. Oprócz tego program potrafi wyliczać odsetki ustawowe i odsetki od transakcji handlowych.

 

 

W wersji dla biur rachunkowych ulepszono generowanie wezwania do zapłaty, dodano obsługę naliczana odsetek oraz rekompensat za windykację zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Naliczanie odsetek i rekompensat włącza się w oknie edycji biura rachunkowego, opcje te dotyczą tylko wezwań do zapłaty, w pozostałych wiadomościach dotyczących faktur biurowych nie są one uwzględniane.

 

Wezwanie takie zawiera naliczone odsetki i rekompensaty:

 

Szablon standardowego wezwania zapłaty został zmodyfikowany, prosimy nanieść odpowiednie zmiany na własny szablon wezwania jeżeli jest zdefiniowany.