Dodano wysyłkę elektroniczną informacji PIT-R(18). Poprawiono także wysyłkę VAT-7 z więcej niż jednym załącznikiem VAT-ZD.