Najważniejsza zmiany wprowadzone w tej aktualizacji nie są bezpośrednio widoczne dla użytkowników i dotyczą silnika programu. W obiektach programu dodano możliwość zapisywania właściwości w dokumentach JSON zamiast każda w osobnej kolumnie tabeli bazy danych, co pozwoli na dodawanie następnych właściwości do obiektów dla których osiągnięto limit pól w bazach danych MariaDB/MySQL. Chodzi tu obecnie głównie o obiekty firm, gdzie nie dało się już dodawać nowych właściwości, oraz faktur, które szykowane są pod wdrożenie KSeF (Krajowy System e-Faktur) i muszą otrzymać dużą ilość nowych właściwości związanych z e-fakturowaniem.

Z tą duża zmianą w silniku związana jest nowa opcja definiowania przez użytkowników własnych właściwości dla niektórych obiektów, na ten moment dotyczy to obiektów firmy, właściciela i pracownika. Funkcja ta pozwala na dodawanie do okien edycyjnych dowolnych dodatkowych właściwości, które potem mogą być wykorzystywane w własnych wzorcach dokumentów tekstowych, w dokumentach opartych na arkuszach kalkulacyjnych i w szablonach e-maili wysyłanych do klientów biur rachunkowych. Funkcja ta jest dostępna tylko w wersji profesjonalnej i w wersji dla biur rachunkowych.

Więcej informacji na ten temat: https://pomoc.taxmachine.pl/zmiany-2022-11-04.html

 

Oprócz tych zmian wprowadzono wiele innych poprawek i ulepszeń, z najważniejszych:

  • dla funkcji fakturowania usług biur rachunkowych dodano opcję wystawiania faktur tylko dla klientów, dla których nie ma jeszcze wystawionej faktury w danym miesiącu, umożliwia to fakturowanie "na raty", czy ponowne wygenerowanie tylko faktur które z jakiegoś powodu były błędne/niekompletne i wymagają ponownego wygenerowania,
  • w wersji dla biur rachunkowych ulepszono rozliczanie płatności klientów w przypadku zmiany biura, obecnie program prawidłowo rozlicza płatność przypadającą na faktury wystawione przez różne biura,
  • poprawiono różne problemy wykryte w ostatnim czasie w nowym, testowym jeszcze, systemie płacowym,
  • poprawiono problemy w oknie edycji dzienników dla pełnej księgowości, występował błąd jeżeli nie podano nazwy wartości używanej w szablonie księgowania,
  • poprawiono generowanie ZUS RSA dla przypadków choroby wykazywanej jednocześnie jako wynagrodzenie chorobowe i zasiłek,
  • dodano filtrowanie dokumentów po projekcie IP BOX, polu "IP BOX", po polu "Ulga na złe długi", "Nabycie VAT marża".

Dodano także obowiązkowe sprawdzanie integralności bazy danych SQLite przed wykonaniem każdej kopii bazy, w tym przed aktualizacją schematu bazy danych. Dzięki tej zmianie ewentualne uszkodzenia bazy danych będą wykrywane dużo wcześniej niż dotychczas, gdy uszkodzenia bazy SQLite mogły pozostać niewykryte przez długi czas i objawiały się dopiero podczas większej aktualizacji schematu bazy. Wcześniejsza interwencja poprzez odtworzenie poprawnej kopii pozwoli na zminimalizowanie ryzyka utraty dużej ilości danych.

Prosimy pamiętać o regularnym wykonywaniu kopii zapasowych w bezpiecznym miejscu, najlepiej w innej fizycznej lokalizacji, ewentualnie zamówienie usługi kopii w chmurze. Domyślna lokalizacja kopii na dysku systemowym nie daje gwarancji bezpieczeństwa, w razie awarii dysku traci się wówczas bazę danych razem z kopiami.

Ostatnimi czasy praktycznie nie ma tygodnia w którym nie dowiadujemy się o awarii u użytkownika, który nie miał prawidłowo zabezpieczonej bazy danych. Pamiętajmy, że poważna awaria z ryzykiem utraty danych nie jest kwestią "czy" tylko "kiedy". Zabezpiecz swoje cenne dane.

Tak jak każda wcześniejsza aktualizacja plików wykonywalnych programu także po tej istnieje ryzyko, że nadwrażliwe na nowe programy antywirusy będą wzniecać fałszywe alarmy, prosimy pamiętać o ich właściwym skonfigurowaniu aby nie blokowały i nie kasowały plików programu.