dochody zagraniczne

 • Zeznanie PIT-36 jest składane przede wszystkim przez osoby osiągające dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej zgodnie ze skalą podatkową, zarówno w postaci działalności jednoosobowej jak i w postaci spółek osobowych. Często też składają to zeznanie podatnicy osiągający dochody z najmu opodatkowanego na zasadach ogólnych, chociaż w ostatnich latach dużo bardziej popularnej jest opodatkowanie tego typy dochodów ryczałtem od przychodów w wysokości 8,5%, w takim przypadku składamy PIT-28.

  Rozliczając dochody z działalności gospodarczej do zeznania dodajemy załącznik PIT/B. Może ich być więcej jeśli mamy udziały w większej ilości spółek osobowych. Załącznik ten wypełniamy na podstawie prowadzonych ksiąg podatkowych (tak zwana uproszczona lub "mała" księgowość, podatkowa księga przychodów i rozchodów) lub rachunkowych (pełna księgowość, księgi handlowe).

  Rozliczając dochody z najmu nie musimy wypełniać dodatkowych załączników, jedyne co należy wpisać w zeznaniu to wysokość otrzymanych przychodów, wartość kosztów uzyskania tych przychodów, wartość należnych zaliczek na podatek dochodowy z najmu i wartość wpłaconych w trakcie roku podatkowego zaliczek za podatek z najmu.

  Innym często występującym przypadkiem, kiedy musimy złożyć PIT-36 zamiast PIT-37dochody zagraniczne, głównie są to dochody z pracy najemnej za granicą Polski. W takim przypadku do PIT-36 dodajemy załącznik PIT/ZG, na którym wykazujemy w jakim kraju otrzymaliśmy dochody. Dochody wykazujemy w przekroju według ich rodzajów: z tytułu pracy, z tytułu działalności gospodarczej, z działalności wykonywanej osobiści, z najmu, z praw autorskich i z innych źródeł. Sposób rozliczania dochodów z konkretnego kraju zależy od tego, czy i jaką Polska ma podpisaną z tym krajem umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

  Istnieją też inne źródła dochodów, otrzymywanie których zobowiązuje nas do złożenia PIT-36 to:

  • działy specjalne produkcji rolniczej opodatkowane skalą podatkową,
  • dochody małoletnich dzieci (załącznik PIT/M),
  • emerytury zagraniczne.

  W deklaracji PIT-36 wykazujemy także te dochody, które normalnie wykazalibyśmy w PIT-37, czyli dochody z pracy najemnej w kraju, dochody z emerytur, rent, umów zlecenia, o dzieło itp. Możemy także roliczać wszelkiego rodzaju ulgi podatkowe np. ulgę na dziecko, ulgę internetową, ulgę rehabilitacyjną by wymienić te najbardziej popularne. Dodatkowo możemy rozliczać się razem z małżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem.

   

  pit 36 gotowy