pit-0

 • Formularz PIT/O jest załącznikiem do deklaracji rocznych: PIT-37, PIT-36 i PIT-28. Druk ten należy dołączyć do zeznania rocznego PIT w przypadku korzystania z następujących ulg podatkowych:

  • ulga na dziecko (ulga prorodzinna),
  • ulga na internet (wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet),
  • ulga rehabilitacyjna (ulga na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych),
  • wydatki na nabycie nowych technologii,
  • wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego,
  • darowizny,
  • ulga na wyszkolenie uczniów,
  • inne ulgi podatkowe.

  Gdy składamy zeznanie PIT razem z małżonkiem (zeznanie wspólne) to wypełniamy tylko jeden załącznik PIT/O.

  Do najczęściej odliczanych na PIT/O ulg należą przede wszystkim ulga na dzieci, ulga na internet i ulga rehabilitacyjna. Inne ulgi i odliczenia są rzadzej stosowane przez podatników.

   

  pit o