Dokumenty dotyczące właścicieli znajdują się pod węzłem właściciela, aby utworzyć tego typu dokument należy najpierw dodać osobę fizyczną pod węzłem "Osoby fizyczne". Opcjonalnie można też zdefiniować udziały osoby fizycznej w firmach pod węzłem "Udziały" - wtedy PIT-36 i PIT-36L, PIT-28 czy NIP-7 automatycznie wpisują dane firm do odpowiednich pól.