Przed utworzeniem formularza dla firmy należy ją najpierw dodać. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem na węźle "Firmy" i wybrać "Dodaj". Pod węzłem z nazwą firmy znajduje się węzeł "Dokumenty firmy". Aby dodać formularz należy kliknąć na tym węźle prawym przyciskiem i wybrać "Dodaj" lub kliknąć na nim lewym przyciskiem i nacisnąć przycisk "Dodaj" na pasku narzędzi.