Aktualizacja programu przeprowadzana jest automatycznie. Przy każdym uruchomieniu program sprawdza dostępność aktualizacji i proponuje jej pobranie. Istnieje też możliwość ręcznego wywołania sprawdzenia dostępności aktualizacji w menu "Pomoc/Sprawdź dostępność aktualizacji". Program pobiera tylko zmienione lub nowe komponenty.
Automatyczna aktualizacja działa tylko przy aktywnym połączeniu z Internetem. Program można też aktualizować offline poprzez uruchomienie instalatora bez wcześniejszego wykonywania deinstalacji.