Nie, na każdy komputer powinna być wykupiona osobna licencja. Kolejne licencje kosztują połowę ceny nowej licencji, podczas zamawiania można wybrać czy kupujemy pierwszą licencję czy kolejną ze zniżką.

Do jednoczesnej pracy na jednej bazie danych niezbędny jest darmowy serwer TreeDB.

Wersja Profesjonalna umożliwia prowadzenie dokumentacji wielu przedsiębiorstw, ale jedynie przez posiadacza licencji, na zasadzie zlecenia tych czynności posiadaczowi licencji, nie jest dozwolone udostępnianie licencji innym podmiotom.