Zależy czy program korzysta z serwera TreeDB.
Jeżeli tak to lokalizację bazy ustala się w serwerze. Jeżeli nie, czyli gdy program pracuje w trybie lokalnej bazy danych, baza jest w pliku LocalDB.tdb w katalogu programu (normalnie jest to katalog C:\Program Files\TaxMachine XP\), nie da się zmienić tej lokalizacji. Lokalną bazę danych zawsze można przenieść do katalogu serwera (lub innego dowolnie wybranego) i podpiąć do serwera jeżeli zajdzie potrzeba pracy wielostanowiskowej.