Pytanie:
Dlaczego nawet jeśli zaznaczę w firmie że jest to osoba fizyczna to dalej pojawiają się deklaracje CIT dla osoby prawnej a nie ma deklaracji PIT?
Wiem, że ta deklaracja jest w katalogu osoby fizyczne - ale tam dla odmiany nie ma deklaracji VAT - a przecież osoby fizyczne także są często płatnikami VAT.

Odpowiedź:
Musi Pan wprowadzić zarówno firmę (w tym też firmę - osobę fizyczną) pod "Firmy", jak i jej właściciela(li) pod "Osoby fizyczne", każdą osobę fizyczną przypisuje się do firmy poprzez dodanie udziału (węzeł "Udziały" pod nazwiskiem osoby fizycznej). VAT-y są w dokumentach firmy, PIT-y w dokumentach właścicieli.
Program nie sprawdza jakie formularze mają sens dla firmy ze wzdlędu na formę prawną czy sposób opodatkowania, zawsze są wyświetlane wszystkie dostępne formularze.