Aby zaksięgować dostawę towarów (sprzedaż) opodatkowaną przez nabywcę należy założyć nowy rejestr VAT dla podatku należnego typu "Dostawa towarów, dla którego podatnikiem jest nabywca" jak poniżej:

Rejestr-vat-dostawa-odwrotne-obciazenie.png

 

Dla usług opodatkowanych przez nabywcę wybieramy typ rejestru jak poniżej:


Dokument księgujemy do tego rejestru VAT, wartość faktury wpisujemy w "stawkę" "Nie podlega":

Dostawa-odwrotne-obciazenie.png

Import towarów

Aby zaksięgować import towarów należy założyć nowy rejestr VAT dla podatku należnego typu "Import towarów ..." jak poniżej:

Rejestr-vat-import-towarow.png


Księgując takie nabycie wybieramy typ dokumentu "Import towarów":

Dokument-ksiegowy-import-towarow.png

 

Import usług

Aby zaksięgować import usług należy założyć nowy rejestr VAT dla podatku należnego typu "Import usług" jak poniżej:

Rejestr-vat-import-uslug.png


Księgując takie nabycie wybieramy typ dokumentu "Import usług":

Dokument-ksiegowy-impot-uslug.png

Aby zaksięgować nabycie opodatkowane przez nabywcę należy założyć nowy rejestr VAT dla podatku należnego typu "Nabycie towarów, dla którego podatnikiem jest nabywca" jak na poniższym filmie:

 


Księgując takie nabycie wybieramy typ dokumentu "Nabycie - podatnikiem nabywca":

 


Tak zaksięgowany dokument będzie uwzględniony w odpowiednich pozycjach deklaracji VAT-7 w części dotyczącej VAT należnego i VAT naliczonego:

Vat-7-nabycie-odwrotne-obciazenie.png