TaxMachine 2

KPiR, Ryczałt, VAT, JPK, e-Deklaracje, faktury, listy płac, środki trwałe i wiele więcej

Więcej o programie Pobieram program TaxMachine 2

Dziękujemy za instalację programu TaxMachine.

Dołożyliśmy wszelkich starań by praca z programem była łatwa, przyjemna i wydajna.

Przygotowaliśmy krótki przewodnik dla nowych użytkowników, który pomoże w rozpoczęciu pracy z programem. Przewodnik ten nie omawia wszystkich zagadnień, dokładna instrukcja obsługi znajduje się na: http://wiki.taxmachine.pl/wiki/Dokumentacja_programu_TaxMachine.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt.

1. Dodawanie firm

Po dodaniu firmy będziemy mieć dostęp do takich funkcji jak: ewidencje księgowe (KPiR i ryczałt), deklaracje firmowe (VAT, VAT-UE, CIT, AKC, PCC i inne), środki trwałe, sprzedaż (faktury), płace, wszystkie e-deklaracji firmy (przegląd i wysyłka masowa), właściciele firmy (właściciele mający udział w firmie), lista pojazdów rozliczana ewidencją przebiegu itd.

Kliknij "Firmy" i "Dodaj" aby dodać nowy podmiot.

dodawanie firmy 1

 

Następnie wprowadź dane nowego podmoitu i kliknij "Zapisz i zamknij".

dodawanie firmy 2

 

Zobacz też poniższy film:

W oknie programu pod węzłęm "Firmy" pojawi się nowy podmiot:

dodawanie firmy 3

 

Więcej informacji na temat wprowadzania firm w pomocy: http://wiki.taxmachine.pl/wiki/Wprowadzanie_firm

 

2. Właściciele (osoby fizyczne)

2.1. Dodawanie właścicieli

Dodanie właściciela (osoby fizycznej) umożliwi wyliczanie zaliczek na podatki, tworzenie deklaracji podatkowych, wprowadzania zapłaconych składek ZUS.

Kliknij "Właściciele (osoby fizyczne)" i "Dodaj":

dodawanie osoby 1 

 

Wprowadź dane i kliknij "Zapisz i zamknij".

dodawanie osoby 2

 

Pod właścicelem mamy dostęp do dokumentów właściciela (np. zeznania PIT), możemy wprowadzać zapłacone składki ZUS oraz wyliczać zaliczki na podatek dochodowy czy ryczałt.

dodawanie osoby 3

 

Zobacz też:

 

2.2. Dodanie udziałów

Program umożliwia obliczanie zaliczek na podatek i deklaracji PIT z wielu firm.

Aby dodać udział kliknij "Udziały" pod właścicielem i kliknij "Dodaj":

dodawanie udzialu 1

 

Następnie wskaż firmę klikając przycisk w polu "Firma":

dodawanie udzialu 2

 

W oknie wyboru firmy wskaż firmę i kliknij "Wybierz":

dodawanie udzialu 2 5

 

I wpisz daty udziału i udział procentowy właściciela w dochodach firmy. Dla działalności jednoosobowej wpisywanie dat nie jest wymagane, daty są potrzebne tylko w przypadku spółek bowiem udziały mogą się zmieniać w czasie. Po wpisaniu danych klikamy "Zapisz i zamknij".

dodawanie udzialu 3

 

Właściciel pojawi się także pod firmą/Właściciele:

dodawanie udzialu 4

 

Zobacz też: http://wiki.taxmachine.pl/wiki/Dodawanie_udziałów_właścicieli_w_firmach 

 

2.3. Zaliczki na podatek dochodowy i ryczałt 

Wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy i ryczałt odbywa się pod właścicielem, należy kliknąć na "Zaliczki na podatek dochodowy" lub "Zaliczki na ryczałt". Następnie kliknąć "Dodaj". 

zaliczki 1

 

Otworzy się okno wyliczania zaliczki, poniżej pokazano okno wyliczania zaliczki na podatek dochodowy. Wybieramy tutaj rok, okres (miesięcznie lub kwartalnie, domyślnie tak jak poprzednia zaliczka), miesiąc (domyślnie poprzedni miesiąc) oraz sposób opodatkowania (Skala podatkowa lub liniowe 19%, domyślnie tak jak poprzednia zaliczka). Składki ZUS do odliczenia wpisują się automatycznie o ile wprowadziliśmy je w "Zapłacone składki ZUS" pod właścicielem. 

zaliczki 2

 

Wartość podatku do zapłaty widoczna jest na ostatniej zakładce:

zaliczki 4

 

Wyliczanie zaliczki na ryczałt wygląda podobnie:

zaliczki 3

 

Klikając "Drukuj" możemy wydrukować obliczenia. Więcej informacji na temat wyliczania zaliczek: http://wiki.taxmachine.pl/wiki/Zaliczki_na_podatek_dochodowy_i_ryczałt.

 

2.4. Tworzenie zeznań rocznych PIT

Deklaracje roczne tworzone na podstawie ewidencji księgowych to PIT-28, PIT-36 i PIT-36L. Aby utworzyć nowe zeznanie roczne kliknij na "Dokumenty" pod właścicielem, następnie kliknij "Dodaj":

pity 1

 

Wybierz właściwą wersję zeznania i kliknij "Wybierz":

pity 2

 

Pojawi się okno aktywnego formularza z nowym zeznaniem PIT. Teraz w zależności od tego jaki PIT rozliczamy dodajemy odpowiedni załącznik na którym wykazuje się dochody z firmy, dla PIT-36 i PIT-36L będzie to PIT/B, dla PIT-28 będzie to PIT-28A (działalność jednoosobowa) lub PIT-28B (spółki osobowe). Aby dodać nowy załącznik klikamy przycisk "Dodaj załącznik":

pity 3

 

Wybierz odpowiedni załącznik i kliknij "Wybierz". Zwracamy uwagę, że załącznik PIT-B występuje dwa razy, dla podatnika (pierwszej osoby na PIT) i małżonka (druga osoba na PIT wspólnym). 

pity 4

 

Ostanią czynnością jest kliknięcie przycisku "Wylicz", program wpisze wszystkie wartości do zeznania, w tym przychody i koszty z działalności, opłacone składki ZUS, należne zaliczki PIT. Pamiętajmy, że wyliczanie automatyczne PIT jest możliwe pod warunkiem, że zdefiniowano udział/udziały właściciela w firmie lub w firmach oraz wpisano zapłacone składki ZUS.

pity 5

 

Jedyną wartością, którą należy wpisać samemu jest kwota faktycznie opłaconych zaliczek na podatek dochodowy. Pamiętajmy, że wykazujemy tutaj zaliczki opłacone do dnia terminu zapłaty zaliczki za grudzień (normalnie 20 stycznia roku następnego), zaliczki opłacone później nie są już na PIT wykazywane.

pity 6

 

Więcej informacji na temat rozliczania rocznych zeznań podatkowych: http://wiki.taxmachine.pl/wiki/Tworzenie_rocznych_deklaracji_podatkowych.

 

3. Księgi podatkowe (KPiR oraz ryczałt)

3.1. Lata podatkowe

Księgi podatkowe dostępne są pod firmą, pozycja "Ewidencje księgowe". Aby rozpocząć prowadzenie ewidencji księgowych dodajemy najpierw rok podatkowy:

ksiegi 1

 

W oknie edycji roku podatkowego wybieramy formę ewidencji (księga przychodów i rozchodów lub ryczałt), wpisujemy remanent początkowy (jeżeli występuje), wybieramy sposób numeracji (miesięcznie lub rocznie), możemy także zdefiniować jaka część VAT naliczonego będzie odliczana (jeżeli mamy sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną). Następnie klikamy "Zapisz i zamknij".

ksiegi 2

 

3.2. Miesiące podatkowe

Następnie dodajemy miesiąc podatkowy:

ksiegi 3

 

Wpisujemy numer miesiąca i klikamy "Zapisz i zamknij".

ksiegi 4

 

3.3. Rejestry VAT

Jeżeli firma jest VAT-owcem to należy jeszcze dodać rejestry VAT. Grupują one zapisy księgowe według typów VAT, dzięki nim program wie do których pozycji deklaracji VAT-7(K)(D) mają trafiać wartości z faktur.

ksiegi 6

 

W oknie edycji rejestru VAT wpisujemy nazwę rejestru (tutaj "Rejestr zakupu") i typ rejestru VAT (tutaj "Nabycie towarów i usług pozostałych").

ksiegi 7

 

Więcej na temat definiowania i typów rejestów VAT: http://wiki.taxmachine.pl/wiki/Rejestry_VAT i http://wiki.taxmachine.pl/wiki/Typy_rejestrów_VAT.

 

3.4. Wprowadzanie dokumentów księgowych

Pod wezłęm miesiąca znajduje się węzeł "Dokumenty księgowe" pod którym wprowadzamy dokumenty za ten miesiąc. Aby dodać nowy dokumenty klikamy "Dodaj" (zobacz też: http://wiki.taxmachine.pl/wiki/Wprowadzanie_dokumentów_księgowych).

ksiegi 5

 

Poniżej widać okno wprowadzania dokumentu księgowego dla KPiR. Wprowadzamy tutaj datę i typ dokumentu (zobacz: http://wiki.taxmachine.pl/wiki/Typy_dokumentu_księgowego_dla_księgi_przychodów_i_rozchodów), wybieramy czy dokument ma trafić do rejestru VAT. Następne pola to dane kontrahenta, są one wybierane z bazy firm (w tym z Centralnej Bazy Firm). Kolejne pola to numer dokumentu podzielony na cztery pola (w drugie i czwarte zawiera stałą część numeru zapamiętywaną dla każdego kontrahenta z osobna) oraz opis.

Kolejne pola dotyczą VAT, w tym data VAT (data obowiązku podatkowego), rejestra VAT, drugi rejestr VAT dla nabyć dla których podatnikiem jest nabywca. Dalej widać pola wartości VAT w przekroju stawek VAT. Ostatnia grupa to kolumna(y) KPiR i wartości wpisywane do tych kolumn.

Więcej informacji na temat okna wprowadzania dokumentu księgowego: http://wiki.taxmachine.pl/wiki/Okno_wprowadzania_dokumentu_księgowego.

ksiegi 8 

 

Poniżej widać zaksięgowany dokument, w kolumnie dokument pokazany jest numer kolejny, data, numer faktury, dane kontrahenta, opis i kolumnę KPiR. Kolumna VAT zawiera datę VAT, typ dokumentu, nazwę rejestru VAT, kwoty VAT w przekroju stawek i sumy VAT (zobacz też: http://wiki.taxmachine.pl/wiki/Wprowadzanie_dokumentów_księgowych#Lista_dokument.C3.B3w_ksi.C4.99gowych).

ksiegi 11 lista dokumentow

 

3.5. Raporty

Raporty z ksiąg drukuje się klikając na "Raporty". Poniżej widać raporty dostępne dla KPiR.

ksiegi 17 raporty

 

Więcej informacji na temat prowadzenia ewidencji księgowych znajduje się w pomocy: http://wiki.taxmachine.pl/wiki/Ewidencje_księgowe

 

4. Wysyłanie e-Deklaracji

Wysyłanie e-Deklaracji w programie TaxMachine jest bardzo łatwe. W oknie deklaracji klikamy "e-Deklaracje":

edeklaracje wysylanie

 

Następnie, w zależności od tego czy wysyłamy e-deklarację z podpisem (certyfikatem) czy bez podpisu (dane autoryzujące) wskazujemy odpowiednio certyfiakt (jeżeli nie jest jeszcze wskazany) lub wpisujemy przychód z PIT za rok poprzedni (a dokładniej z PIT za rok o dwa lata wstecz niż obecny) i klikamy "Podpisz i wyślij". Poniżej widać wysyłkę z certyfikatem, można też wpisać PIN, program zapamięta go do kolejnego uruchomienia, dzięki temu nie trzeba będzie go wpisywać ponownie.

edeklaracje pit 11

 

Więcej informacji na temat wysyłania e-Deklaracji w programie TaxMachine: http://wiki.taxmachine.pl/wiki/E-Deklaracje.

 

5. Tworzenie i wysyłanie plików JPK

Tworzenie i wysyłanie plików JPK opisane jest na stronie: Tworzenie i wysyłanie plików JPK.

6. Wystawianie faktur

Faktury wystawiamy klikając na "Dokumenty" pod Firmą/"Sprzedaż" i klikając "Dodaj".

faktury 1

 

Wybieramy wzór faktury i klikamy "Wybierz":

faktury 2

 

Pojawi się nowe okno aktywnego formularza faktury VAT, wypełniamy go i klikamy "Zapisz i zamknij". Formularz działa na takiej samej zasadzie jak wszystkie inne aktywne formularze w programie TaxMachine.

Produkt wybieramy z listy po naciśnięciu F4 w polu nazwy produktu, kontrahenta wybieramy z listy po kliknięciu przycisku w polu nazwy kontrahenta. Dane te można także wpisywać "z ręki" bez wybierania z listy.

faktury 3

 

Faktury można zaksięgować automatycznie do KPiR lub ewidencji przychodów opodatkowanych ryczałtem klikając na "Narzędzia"/"Księguj dokumenty sprzedaży".

faktury 4

 

Rejestr sprzedaży drukuje się z menu "Reporty"/"Rejestr sprzedaży":

faktury 5

 

 Więcej informacji na temat wystawiania faktur w TaxMachine: http://wiki.taxmachine.pl/wiki/Wystawianie_faktur.

 

7. Polecane tematy z instrukcji obsługi

Główna strona pomocy dla TaxMachine: http://wiki.taxmachine.pl/wiki/Dokumentacja_programu_TaxMachine.

Tematy z którymi powinno się zapoznać przed rozpoczęciem pracy: