Program PITy 2016/2017

darmowy program do rozliczania rocznych deklaracji PIT za 2016 rok

Czytaj dalej Pobieram instalator programu

Kwota wolna od podatku dochodowego to maksymalny dochód, dla którego podatnicy nie płacą podatku dochodowego. W roku 2015 wynosi na 3091 zł.

Kwota wolna od podatku wynika ze skali podatkowej, zgodnie z którą podatek w pierwszym progu skali podatkowej, czyli do kwoty dochodu 85 528 zł, obliczany jest poprzez przemnożenie dochodu przez 18% i następnie odjęcie kwoty zmniejszającej podatek 556,02 zł.

Największy dochód, dla którego, zgodnie ze skalą podatkową, obliczony podatek wynosi zero złotych to właśnie 3091 zł.

Pamiętajmy, że nie osiągnięcie dochodu powodującego wystąpienie podatku należnego nie zwalnia nas ze złożenia deklaracji PIT w odpowiednim terminie. PIT-a możemy nie składać tylko gdy nie osiągneliśmy w roku podatkowym żadnych przychodów - z wyjątkiem jednak prowadzenia działalności gospodarczej, nawet jeśli jest "zawieszona" - PIT w takim przypadku składamy zawsze!