Program PITy 2016/2017

darmowy program do rozliczania rocznych deklaracji PIT za 2016 rok

Czytaj dalej Pobieram instalator programu

W poniższej tabeli przedstawiliśmy zryczałtowane koszty uzyskania przychodu dla podatników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę
139,06
łącznie nie więcej niż
1.668,72
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
139,06
2.502,56

 

Jeżeli pracownik ponosi koszty dojazdu do pracy koleją, autobusem czy komunikacją miejską i posiada imienne bilety okresowe o wartości większej niż podane w powyższej tabeli to może zamiast tych ryczałtowych kosztów odjąć koszty wynikające z biletów. Pamiętajmy, że koszty te uwzględnia się zamiast standardowych kosztów, tak jest to korzystne tylko wtedy gdy koszty biletów są wyższe niż standardowe koszty uzyskania przychodu. Dodatkowym warunkiem jest to, że koszty biletów nie mogą być refundowane przez pracodawcę, wówczas nie można ich uwzględniać przy obliczaniu dochodu i stosujemy tylko standardowe koszty z powyższej tabeli.