Program PITy 2016/2017

darmowy program do rozliczania rocznych deklaracji PIT za 2016 rok

Czytaj dalej Pobieram instalator programu

Podatek dochodowy.

Podatek dochodowy PIT (z angielskiego Personal Income Tax - podatek od dochodów osobistych) to podatek bezpośredni, który opłacają osoby fizyczne od swoich dochodów. Z tego angielskiego skrótu pochodzi więc początek symbolu każdego formularza, służącego do rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, z których najpopularniejsze są: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Za większość podatników opłaca co miesiąc zaliczki na podatek dochodowy ich pracodawca, ZUS, KRUS lub inny organ emerytalno-rentowy. Tylko niektórzy z nich muszą opłacać zaliczki samodzielnie, są to np. osoby prowadzące działalność gospodarczą, wynajmujący nieruchomości "prywatnie" i inni, którzy osiągają dochody samodzielnie, nie od płatnika.

Niezależnie od rodzaju i źródła dochodu oraz od tego, kto płacił zaliczki na podatek w trakcie roku podatkowego, wszyscy podatnicy muszą się rozliczyć ze swoich przychodów z Urzędem Skarbowym. Większość z nich musi to zrobić do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym, jedynie podatnicy płacący ryczałt robią to do końca stycznia.

 

Szczegółowe informacje: