koszty uzyskania

 • Koszty uzyskania przychodu

  Koszty uzyskania przychodu to są wydatki, które ponosi podatnik w celu uzyskania przychodu z danego źródła.

   

 • Koszty uzyskania przychodu z pracy 2015

  W poniższej tabeli przedstawiliśmy zryczałtowane koszty uzyskania przychodu dla podatników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

  Pracownik
  Kwota miesięczna (zł)
  Kwota roczna (zł)
  z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
  111,25
  nie więcej niż
  1.335,00
  równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
  z każdego z tych stosunków
  łącznie nie więcej niż
  111,25
  2.002,05
  z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę
  139,06
  łącznie nie więcej niż
  1.668,72
  równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę
  z każdego z tych stosunków
  łącznie nie więcej niż
  139,06
  2.502,56

   

  Jeżeli pracownik ponosi koszty dojazdu do pracy koleją, autobusem czy komunikacją miejską i posiada imienne bilety okresowe o wartości większejniż podane w powyższej tabeli to może zamiast tych ryczałtowych kosztów odjąć koszty wynikające z biletów. Pamiętajmy, że koszty te uwzględnia się zamiast standardowych kosztów, tak jest to korzystne tylko wtedy gdy koszty biletów są wyższe niż standardowe koszty uzyskania przychodu. Dodatkowym warunkiem jest to, że koszty biletów nie mogą być refundowane przez pracodawcę, wówczas nie można ich uwzględniać przy obliczaniu dochodu i stosujemy tylko standardowe koszty z powyższej tabeli.