TaxMachine - PITy 2013-2014

łatwy w obsłudze, wydajny program księgowy, darmowy program PIT 2013-2014

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Rodzaje zeznań PIT - program PITy 2013

Email Drukuj PDF

bezpłatny program pit 2013Najczęściej rozliczanym zeznaniem PIT jest PIT-37. Formularz ten stosują osoby które uzyskały dochody wyłączenie za pośrednictwem płatnika (pracodawcy, ZUS, inny organ emerytalny, zleceniodawcy) i wyłącznie na terenie Polski. Najczęściej są to dochody z tytułu pracy najemnej na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, ze stosunku służbowego, spółdzielczego. Są to także emerytury i renty krajowe, dochody z praw autorskich i innych praw oraz różne inne źródła dochodów, np. zasiłki z urzędu pracy itp.

Drugim w kolejności zeznaniem jest PIT-36. Składany jest głównie przez osoby prowadzące własną działalność gospodarczą (opodatkowaną na zasadach ogólnych), osoby które wynajmują własne nieruchomości (chodzi o wynajem "prywatny", nie wykonywany w ramach działalności gospodarczej, opodatkowany na zasadach ogólnych), a także przez podatników, którzy osiągnęli dochody z pracy poza granicami kraju. PIT-36 składają także osoby, które prowadzą działy specjalne produkcji rolnej. Poza tym, zeznanie to składa się zawsze, gdy uzyskaliśmy jakiekolwiek dochody bez pośrednictwa płatnika lub płatnik nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od tych dochodów.

Pamiętajmy, że zeznanie PIT-36 składamy zamiast PIT-37, czyli jeśli uzyskaliśmy np.dochody z pracy w kraju i jednocześnie prowadziliśmy własną firmę to składamy tylko PIT-36, wykazujemy na tym zeznaniu dochody z pracy i dochody z firmy.

Zeznanie PIT-28 rozliczają podatnicy, którzy osiągali przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, a także osoby, które wynajmowały nieruchomości i zgłosiły w Urzędzie Skarbowym, że będą opłacać ryczałt od tych przychodów w wysokości 8,5%.

Kolejnym zeznaniem jest PIT-36L, które przesyłają do Urzędu Skarbowego podatnicy prowadzący działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej oraz wybrali jako sposób opodatkowania podatek liniowy 19%.

PIT-38 to zeznanie składane głównie przez podatników, którzy uzyskali przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (czyli tak zwana sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych i udziałów w spółkach prawa handlowego.

Formularz PIT-39 przeznaczony jest dla osób, które uzyskały przychody ze sprzedaży nieruchomości nabytych lub wybudowanych po 2008 roku.

Często zdarza się, że podatnicy rozliczają więcej niż jedno zeznanie za dany rok podatkowy, np. osiągając dochody z pracy, dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym oraz dochody z giełdy składamy trzy zeznania: PIT-37, PIT-36L i PIT-38.

Do głównych deklaracji PIT często należy dołączyć odpowiednie załączniki, są to: PIT/O, PIT/D, PIT/B, PIT/ZG, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B, PIT/Z, SSE-R.

 

 

Poprawiony: sobota, 09 listopada 2013 18:19  

Produkty w koszyku

Wszystkie produkty
Twój koszyk jest pusty.

Informujemy, że podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies jest operator serwisu taxmachine.pl - NEONET CONSULTING S.C. Sebastian Moździoch, Małgorzata Moździoch z siedzibą w Częstochowie przy ul. Gajowa 31. Cel zamieszczenia plików cookies został wskazany w Regulaminie korzystania z serwisu taxmachine.pl. Możecie Państwo w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies w wykorzystywanej przeglądarce internetowej, niemniej jednak zmiana ta może spowodować niemożliwość dostępu do części zasobów serwisu taxmachine.pl oraz dostępnych usług o czym informacja zostanie Państwu przekazana w sytuacji wystąpienia takich ograniczeń.