1. Nowe deklaracje roczne PIT za 2017 rok

Spis treści[Schowaj]
Dodaliśmy nowe wzory deklaracji rocznych PIT za 2017 rok:

 • PIT-37(24),
 • PIT-36(25),
 • PIT-28(20),
 • PIT-36L(14),
 • PIT-38(12),
 • PIT-39(8).

Doszły także nowe wersje załączników do zeznań rocznych PIT:

 • PIT/DS(2),
 • PIT/B(15),
 • PIT/BR(2),
 • PIT-28/A(17)

Następujące załączniki zostały zaktualizowane na rok 2017:

 • PIT/O(22),
 • PIT/D(26),
 • PIT/M(7),
 • PIT/ZG(5),
 • PIT-2K(8),
 • PIT-28/B(14).

Nowe zeznania PIT-36, PIT-36L i PIT-28 wyliczają sie automatycznie na podstawie zapisów w ewidencji księgowej.

2. Deklaracje pracownicze

Zaktualizowano na rok 2017 następujące deklaracje/informacje związane z podatkiem dochodowym od wynagrodzeń:

 • PIT-11(23),
 • PIT-8C(8),
 • PIT-4R(6).

PIT-40 nie został zaktualizowany bowiem od roku 2017 już nie obowiązuje.

3. Zaktualizowano deklaracje CIT

Zaktualizowano deklarację CIT-8 do wersji 25 oraz załączniki CIT-8/O(12), CIT-D(5), CIT-ST(7).

4. Objaśnienia do zaktualizowanych zeznań PIT

Dodano objaśnienia kontekstowe do nowych zeznań PIT za 2017 rok oraz do załączników PIT/O i PIT/D.

5. Możliwość wyłączenia weryfikacji przy imporcie plików JPK

Dodano możliwość wyłączenia weryfikacji plików JPK_FA i JPK_VAT na zgodność ze schematem przy ich imporcie do ewidencji księgowych. Ma to szczególne znaczenie dla JPK_FA, bowiem schemat opublikowany przez Ministerstwo Finansów ma błąd polegający na określeniu minimalnej długości identyfikatora podatnika VAT na 10 cyfr, podczas gdy w Unii Europejskiej występują krótsze numery podatników VAT. Dzięki tej opcji możliwe jest importowanie plików JPK_FA w których występują numery VAT podatników z Luksemburga, Finlandii i niektórych innych krajów Unii Europejskiej.

6. Zaktualizowane pozostałe deklaracje PIT za 2017

Zaktualizowano PIT-19A do wersji ósmej oraz PIT-16A do wersji dziewiątej.

7. Nazwa skrócona podatników w drzewie zamiast nazwy pełnej

W drzewie i liście podatników w głównym oknie programu pokazywane są nazwy skrócone podatników, zamiast nazwy pełnej, jeżeli podano nazwę skróconą.

8. Wysyłka elektroniczna nowych deklaracji

Dla nowych deklaracji nie działa jeszcze wysyłka elektroniczna bowiem Ministerstwo Finansów jeszcze ich nie przyjmuje. Wysyłka będzie uruchomiona po wdrożeniu przez Ministerstwo Finansów schematów nowych deklaracji w wersji produkcyjnej systemu e-Deklaracje.