Wprowadzanie firmy można rozpocząć na kilka sposobów:

 • kliknij prawym przyciskiem na węźle drzewa "Firmy" i wybierz "Dodaj" lub
 • wybierz węzeł "Firmy", kliknij prawym przyciskiem na pustym obszarze listy i wybierz "Dodaj" lub
 • wybierz węzeł "Firmy" i naciśnij [Insert] lub
 • wybierz węzeł "Firmy", przejdź do listy i naciśnij [Insert] lub
 • po wybraniu węzła "Firmy" naciśnij przycisk "Dodaj" na pasku narzędzi.


Pojawi się okno wprowadzania danych firmy. Wprowadź wszystkie potrzebne informacje i naciśnij "Zapisz i zamknij".

Edycja danych firmy też może być rozpoczęta na kilka sposobów:

 • kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwie firmy w drzewie lub liście i wybierz "Edytuj" lub
 • wskaż firmę w drzewie lub liście i naciśnij przycisk "Edytuj" na pasku narzędzi lub
 • wskaż firmę w drzewie lub liście i naciśnij klawisze [Ctrl + Enter].


Aby usunąć firmę należy:

 • kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwie firmy w drzewie lub liście i wybierz "Usuń" lub
 • wskaż firmę w drzewie lub liście i naciśnij przycisk "Usuń" na pasku narzędzi lub
 • wskaż firmę w drzewie lub liście i naciśnij klawisz [Delete].