Listy płac

W programie TaxMachine sporządzisz listy płac, umowy zelecenia, umowy o dzieło i rachunki do tych umów. Dodatkowo programu automatycznie utworzy deklaracje PIT-11, PIT-4R, PIT-40 i inne dokumenty płacowe na podstawie list płac i rachunków do umów zlecenia i o dzieło.

Więcej na temat prowadzenia płac w TaxMachine w portalu dokumentacyjnym.