Węzeł "Sprzedaż i magazyn" dodaje dodatkowe elementy do ogólnego schematu tworzenia i edycji dokumentów poprzez zdefiniowanie kartotek kontrahentów i produktów. Informacje zgromadzone w tych kartotekach mogą być używane do szybkiego uzupełniania danych w dokumentach związanych ze sprzedażą i magazynem.

 

clip0080

 

 

Dane kontrahentów i produktów dodaje się, edytuje i usuwa w sposób opisany w lekcjach Główne okno programu i Okno edycji danych.

Podczas edycji faktury lub innego dokumentu w którym wpisuje się towary lub usługi korzysta się z okna wyboru danych towarów i usług poprzez kliknięcie na przycisku znajdującym się w polu nazwy towaru lub usługi. Okno wyboru kontrahenta pojawi się po kliknięciu przycisku w polu nazwy nabywcy.

 

clip0101


Należy wtedy wybrać towar, usługę lub kontrahenta z okna wyboru danych, dane obiektu zostaną automatycznie wpisane do odpowiednich pól dokumentu.

clip0083