Dokumenty wprowadzone do KPiR są podstawą do wygenerowania deklaracji podatkowych VAT-7, VAT-7K, VAT-UE oraz zaliczek na podatek dochodowy lub ryczałt.
Deklaracje VAT tworzy się dodając nową deklarację VAT-7(K) do dokumentów firmy.
Deklaracje przeliczają się automatycznie jeżeli mają tą opcję włączoną, szczegóły na temat przeliczania dokumentów znajdują się w temacie Okno edycji dokumentu. Aby PIT-5(L) mógł się automatycznie przeliczyć trzeba pamiętać o zdefiniowaniu udziałów dla osoby fizycznej.

Deklaracje VAT-7(K) automatycznie pobierają VAT naliczony do przeniesienia z poprzedniej deklaracji VAT, brana pod uwagę jest najpóźniej dodana deklaracja z poprzedniego miesiąca, jeżeli brak jest takiej deklaracji to pole "Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji" nie jest automatycznie uzupełniane.
Deklaracje PIT-5(L) automatycznie pobierają sumę zaliczek od początku roku z poprzedniej deklaracji, brana jest tu pod uwagę najpóźniej dodana deklaracja z poprzedniego miesiąca roku podatkowego, jeżeli brak jest takiej deklaracji to pole "Suma zaliczek za poprzednie miesiące" nie jest automatycznie uzupełniane.