Dodano nową wersję deklaracji CIT-8(24) wraz z nowymi załącznikami CIT-8/O(11) i CIT-BR(1). Deklarację można wysyłać elektronicznie do systemu e-Deklaracje, niezbędny do tego jest podpis elektroniczny (certyfiakt).