Dodaliśmy wysyłkę e-Deklaracji CIT-8(25) wraz z załącznikami, w tym z nowym dodanym dzisiaj załącznikim CIT/BR(3).