Dodano obsługę serwerów pocztowych IMAP, dzięki temu wiadomości wysyłane z programu pojawiają się także w wiadomościach wysłanych konta pocztowego. Aby ta funkcja działała należy uzupełnić konfigurację programu, w zakładce "Wysyłanie e-maili" okna "Konfiguracja" doszły pola, w których podaje się informacje odnośnie serwera IMAP oraz wskazuje folder konta pocztowego w którym zapisywane będą wysłane wiadomości.