Od wczoraj nie działa podpisywanie plików JPK profilem zaufanym na stronie:

https://obywatel.gov.pl/podatki/podpisz-jpk-vat-profilem-zaufanym/jpk/upload?xFormsAppName=JPK

Pojawia się komunikat "Przepraszamy plik jest nieprawidłowy.", także dla plików metadanych wygenerowanych rządowym programem Klient JPK.

Bramka Ministerstwa Cyfryzacji jest zewnętrznym serwisem na którego funkcjonowanie nie mamy wpływu. Prosimy korzystać z alternatywnych sposobów wysyłki plików JPK_VAT, z zastosowaniem danych autoryzacyjnych lub podpisu kwalifikowanego (certyfikatu).

Istnieje alternatywny sposób podpisywania plików metadanych Profilem Zaufanym z wykorzystaniem portalu ePUAP, poniższy film pokazuje jak to zrobić.