Wdrożyliśmy nowy wzór dokumentu JPK_VAT(3) obowiązujący od stycznia 2018. Najważniejszą zmianą względem JPK_VAT(2) jest zmiana znaczenia pola CelZlozenia, wcześniej wartość 1 w tym polu oznaczała złożenie pierwszego dokumentu za miesiąc, a wartość 2 oznaczała złożenie korekty. W nowej wersji pole to oznacza numer kolejny wersji pliku za miesiąc, przy czym 0 (zero) to "złożenie" czyli pierwotny plik JPK_VAT(3), natomiast kolejne liczby oznaczają numer korekty JPK_VAT za ten miesiąc. Okno edycji pliku JPK_VAT zawiera pole w którym należy podać numer korekty przed wygenerowaniem.

Inne zmiany to uproszczenie struktury nagłówka, np. ograniczono szczegółówość danych podmiotu składającego JPK, wpisuje się tylko numer NIP i nazwę. Pozostałe elementy struktury nie zmieniły się.

Nowy wzór obowiązuje od stycznia 2018, do tego czasu prosimy składać JPK_VAT(2).