Dodaliśmy możliwość eksportu i importu zapisów księgowych w programie TaxMachine.

Funkcja ta umożliwia kopiowanie dokumentów księgowych między miesiącami tego samego podatnika lub kopiowanie dokumentów księgowych między podatnikami, np. w celu zaksięgowania dokumentów wprowadzonych wcześniej do bazy danych klienta biura rachunkowego. Funkcja ta zastępuje wówczas plik JPK, który ze względu na swe ograniczenia nie zawsze gwarantuje bezproblemowe przeniesienie danych.

Innym zastosowaniem tej funkcji jest import danych księgowych z innego programu księgowego, opracowanie importu poprzez pośredni plik eksportu/importu danych księgowych TaxMachine jest łatwiejsze i bezpieczniejsze niż wprowadzanie zmian bezpośrednio do bazy danych TaxMachine. Wewnętrznie plik eksportu danych księgowych TaxMachine .tmdb to baza danych SQLite.

Eksport danych możliwy jest dla całego miesiąca księgowego lub dla wskazanych dokumentów księgowych.

Poniższe wideo przedstawia eksport i import wszystkich dokumentów księgowych w miesącu podatkowym: