Dodano wysyłkę elektroniczną nowych wzorów formularzy:

  • VAT-7D(7),
  • VAT-9M(5),
  • VAT-R(12).

Dodano nowe zeznanie CIT-8(23) wraz z załącznikami CIT-8/O(10) i CIT-D(5). Dodano wysyłkę elektroniczną dla tego zeznania.