Dodaliśmy dzisiaj wysyłkę elektroniczną do systemu e-Deklaracje nowych zeznań rocznych PIT za 2017 rok: PIT-37(24), PIT-28(20), PIT-36(25), PIT-36L(14), PIT-38(12) i PIT-39(8) wraz ze wszystkimi załącznikami.

Przyjmowanie nowych e-deklaracji nie jest jeszcze uruchomione po stronie systemu Ministerstwa Finansów.