Dodaliśmy dzisiaj obsługę aktualnej wersji CIT-8(26) wraz z załącznikami CIT-8/O(13) i CIT-D(6). Nowe formularze mogą być wysyłane jako e-Deklaracje z użyciem podpisu kwalifikowanego.

Poprawiono także problem z tworzeniem VAT-7 za styczeń 2019 z poziomu paska narzędzi nad dokumentami księgowymi, w ten sposób za styczeń 2019 tworzona była wersja poprzednia zamiast aktualnej.

Dzisiejsza aktualizacja przybliża nas do TaxMachine 3, który będzie zawierał nowy system fakturowania, płatności oraz magazyn. Nowy system umożliwi tworzenie własnych wzorów faktur. W pełni będą także obsługiwane wszelkie rodzaje faktur, w tym faktury zaliczkowe/końcowe, znacząco ulepszone będzie wystawianie korekt. Będzie także możliwe wystawienia faktur pochodnych z pro formy, ponowne wystawienie faktury z tą samą treścią, duplikatów itp.

Ulepszenia obejmą także księgowanie faktur, wszelkie rodzaje faktur będą księgowane automatycznie do odpowiednich rejestrów VAT, w tym odwrotne obciążenie, dostawy i nabycia UE itp.

Dodatkowo planowane jest udostępnienie nowej wersji programu dla klientów biur rachunkowych. Program ten będzie zawierał fakturowanie i obsługę płatności. Dostępny będzie mechanizm automatycznego przesyłania faktur sprzedaży do biura rachunkowego. Możliwe będzie także wysyłanie faktur zakupu w postaci skanów, zdjęć, plików PDF. Planowane jest także sprowadzenie dwustronnych mechanizmów komunikacyjnych, dzięki temu klienci będą otrzymywać i przesyłać wiadomości do biura rachunkowego z poziomu programu TaxMachine.

Nowy system fakturowania umożliwi także wprowadzenie specjalnego systemu fakturowania i rozliczania usług dla biur rachunkowych.