Ostatnio wprowadzone zmiany do programu TaxMachine:

 • Dodano automatyczne wyszukiwanie kwoty przychodu przy wysyłce e-deklaracji bez certyfikatu,
 • dodano automatyczne uzupełnianie danych podatnika i małżonka w zeznaniach rocznych PIT, wystarczy podać NIP lub PESEL podanika i kliknąć "Znajdź dane identyfikacyjne" na zakładce "Dane" okna formularza PIT - program odszuka poprzednie zeznanie podatnika i uzupełni dane podatnika i małżonka (jeżeli poprzeni PIT był wspólny),
 • zaktualizowano druki list płac, przystosowano je do rozliczania wynagrodzeń w 2016 roku,
 • lista baz danych jest sortowana alfabetycznie,
 • poprawiono okno konwersji baz danych.

Razem z aktualizacją do TaxMachine 2 udostępniono także nowe zeznania PIT za 2015 rok wraz w wszystkimi załącznikami:

 • PIT-28(19),
 • PIT-37(22),
 • PIT-36(22),
 • PIT-36L(11),
 • PIT-38(11),
 • PIT-39(7).

Doszły także nowe wersje deklaracji płatniczych, w tym:

 • PIT-11(23),
 • PIT-4R(6),
 • PIT-40(22),
 • PIT-8C(8),
 • PIT-R(18),
 • PIT-8AR(6).

Na ten moment nowych deklaracji i zeznań nie można wysyłać elektronicznie, Ministerstwo Finansów nie uruchomiło jeszcze ich przyjmowania do systemu e-deklaracje.

Dzisiejsza aktualizacja programu poprawiła także wydajność, przechodzenie między poszczególnymi węzłami w drzewie powinno odbywać się obecnie bez większych opóźnień.

W najbliższym czasie dojdą nowe wzory deklaracji CIT oraz będzie dodana wysyłka elektroniczna nowych zeznań i deklaracji. Czekamy także na opublikowanie przez MF nowych wzorów deklaracji VAT-7.

W dniu dzisiejszym udostępniona została aktualizacja do TaxMachine 2. Przypominamy, że TaxMachine 2 nie korzysta już z serwera TreeDB. Jeżeli korzystaliście Państwo z tego serwera to niezbędne będzie przeprowadzenie migracji bazy danych na serwer MySQL. W takim przypadku prosimy o zapoznanie się z procedurą migracji przed wykonaniem aktualizacji.

Jeżeli jednak dokonano już aktualizacji ale z jakiegoś powodu nie można przeprowadzić migracji bazy do MySQL (np. tymczasowo nie ma w firmie osoby która potrafiłaby to zrobić) to można wrócić do TaxMachine 1 poprzez ponowną instalację starego programu i wstrzymanie się z ponowną aktualizacją. Po aktualizacji do TaxMachine 2 stare bazy danych pozostają nietknięte w dotychczasowej lokalizacji, tak więc po ponownej instalacji w tym samym katalogu program TaxMachine 1 powinien działać tak jak przez aktualizacją. Instalator TaxMachine 1 jest dostępny na stronie pobierania programów.

Po migracji bazy danych na MySQL należy skonfigurować program TaxMachine 2.

TaxMachine 2 posiada nowe okno wyboru kontrahenta, można w nim wybierać pozycje z bazy własnej oraz z bazy wbudowanej.

Wyszukiwanie firmy odbywa się po nazwie lub po numerze NIP, w zależności co wpisze się w pole wyszukiwania.

Jeżeli wpisywany tekst zawiera litery to program wyszukuje firmy w bazie własnej po nazwie. Baza wbudowana jest przeszukiwana po nazwie tylko wtedy gdy wicśnięto przycisk "Szukaj po nazwie w bazie firmy".

Wyszukiwanie firmy po numerze NIP odbywa się wtedy gdy w polu wyszukiwania wpisywane są same cyfry, program zawsze szuka wtedy pozycji w bazie wbudowanej i własnej.

Przyciski "Dodaj", "Edytuj" i "Usuń" służą odpowiednio do dodawania firmy do bazy własnej, educji firmy w bazie własnej i usuwania firmy z bazy własnej. Nie można edytować i kasować pozycji z bazy wbudowanej.

 

wybieranie firmy

db movePowoli zbliżamy się do wydania ostatecznej wersji programu TaxMachine 2.

Początkowo zakładane było wspieranie czterech silników baz danych, ale zdecydowaliśmy że dostępne będą tylko dwa najbardziej wydajne rozwiązania: SQLite jako baza lokalna (z możliwością okazjonalnej pracy wielostanowiskowej) oraz MySQL.

Staramy się by migracja do nowych baz danych była możliwie jak najłatwiejsza, w większości przypadków odbędzie się ona całkiem automatycznie. Jednak użytkownicy korzystający z serwera TreeDB będą musieli przeprowadzić pewne czynności, z czego chyba najbardziej skomplikowaną będzie instalacja serwera MySQL.

Dlatego już teraz zapraszamy do zapoznania się z procesem migracji oraz konfiguracją nowego programu. W osobnym artykule pokazujemy jak zainstalować i skonfigurować serwer MySQL.

Zapraszamy także do pobrania wersji beta, jest dostępna na stronie pobierania programów.

Zobacz też: co nowego w programie TaxMachine 2.

taxmachine okno glowne

TaxMachine 2 to nowa wersja programu. Najbardziej istotną zmianą w TaxMachine 2 jest rezygnacja z bazy (serwera) TreeDB i przejście na bazy SQL-owe:

 • SQLite jako baza lokalna, z możliwością okazjonalnej pracy wielostanowiskowej,
 • MySQL przy pracy wielostanowiskowej i zdalnej.

Zastosowanie tych silników bazodanowych przyniosło duży wzrost wydajności, szczególnie w przypadku większych baz danych z którymi system TreeDB nie radził sobie dobrze. Uruchomienie programu na bazie przechowującej dane ponad 400 podmiotów i 50000 e-deklaracji trwa obecnie ponad trzy razy krócej niż z serwerem TreeDB. Jeszcze większe różnice można zaobserwować przy pracy zdalnej, można liczyć na wzrost wydajności nawet 10-cio krotny.

Oprócz nowego silnika bazodanowego wprowadzono też inne istotne zmiany i ulepszenia:

 • ulepszono mechanizm automatycznej aktualizacji, obecnie składa się on z trzech podsystemów: aktualizacja plików wykonywalnych instalatorem (rozwiązanie pewniejsze), automatyczna aktulizacja w tle pozostałych plików, automatyczna aktualizacja w tle pomocniczych baz danych (w tym bazy firm),
 • wprowadzono bazę firm, obecnie znajduje się w niej prawie 2 400 000 podmiotów z CEIDG, planowane jest dodanie osób prawnych z KRS i spółek osobowych z REGON, baza aktualizuje się automatycznie (zobacz też: nowe okno wyboru kontrahenta),
 • ulepszono mechanizm aktywacji licencji, obecnie licencja aktywuje się automatycznie przy każdym uruchomieniu,
 • dodano mechanizm automatycznych kopii baz danych z możliwością konfigurowania harmonogramu wykonywania kopii,
 • dodano możliwość definiowania wielu baz danych i szybkiego przełączania się między nimi,
 • unowocześniono interfejs użytkownika, wprowadzono wstążki zamiast toolbarów, wszystkie ikony zostały zastąpione, dodano możliwość wyboru między małymi i dużymi ikonami w drzewie i listach,
 • nowy ekran startowy pokazujący postęp ładowania danych z bazy danych,
 • poprawiono drukowanie do PDF,
 • przeniesiono słowniki do bazy danych, dzięki temu są one dzielone przez wszystkich użytkowników bazy,
 • dodano zapamiętywanie kwoty przychodu za poprzedni rok przy wysyłce e-deklaracji bez podpisu,
 • w oknie wyboru firmy do dokumentu księgowy wyszukiwanie odbywa się po nazwie (wpisano litery) lub po NIP-ie (wpisano same cyfry),
 • plus wiele innych drobnych poprawek.

 

taxmachine okno glowne

Dodaliśmy mechanizm automatycznej reaktywacji licencji, dzięki temu nie trzeba już przeprowadzać ręcznej reaktywacji po każdym przedłużeniu subskrypcji aktualizacji. Program automatycznie łączy się z serwerem aktywacyjnym podczas każdego uruchomienia programu i sprawdza aktualną datę ważności subskrypcji. Oczywiście do działania tej funkcji niezbędne jest połączenie z internetem.

Funkcja ta jest szczególnie przydatna dla sporej grupy użytkowników, którzy dostają darmowe subskrypcje w zamian za przekazany Fundacji "Tęczowy Parasol" 1% podatku. Przedłużenie to jest automatycznie uwzględniane w ich licencjach.

W dniu dziesiejszym dostaliśmy liczne zgłoszenia od użytkowników programu antywirusowago Avast o wykrytym zagrożeniu w pliku tmxp.exe.

Jest to fałszywy alarm, program został przeskanowany przez 56 antywirusów i tylko Avast zgłasza zagrożenie:
https://www.virustotal.com/pl/file/fe0c045b50d7f3a2fb89f6ef5a7e0f37bc0787c664b24513eb1006e2f62b0448/analysis/

Prosimy o dodanie pliku tmxp.exe do wyjątków w programie Avast oraz zgłoszenie tego problemu firmie Avast poprzez formularz zgłoszeniowy:
https://www.avast.com/contact-form.php?subject=VIRUS-FILE.

Więcej informacji na temat tego problemu na forum Avast:
https://forum.avast.com/index.php?topic=176583.msg1252118#msg1252118

Wygląda na to, że dzisiajsza aktualizacja bazy antywirusowej Avasta-a spowodowała usuwanie oprogramowania wielu firm. Usuwane były wszystkie programy napisane w Delphi.

Jest to nie pierwsza taka wpadka tego producenta, odradzamy korzystanie z tego antywirusa ze względu na częste błędy i fałszywe alarmy.

Dodano dzisiaj wysyłkę e-deklaracji VAT-27(1) i VAT-27K(1).

Pozostałe zmiany w programie TaxMachine:

 • Domyślny tryb wyliczania formularzy przestawiony na "Tylko wyliczanie na żądanie". Standardowo do tej pory program automatycznie przeliczał formularze np. po dodaniu załącznika, co w przypadku wypełniania deklaracji i innych formularzy podatkowych "z ręki" powodowało niepożądany efekt w postaci zastępowania ręcznie wpisanych kwot wartościami wyliczonymi z ewidencji księgowych, czyli najczęściej zerami jeżeli ewidencja dla danej firmy nie jest prowadzona w programie.
  Obecnie domyślnie program nie przelicza formularza automatycznie, należy kliknąć "Wylicz" aby to się stało, domyślne ustawienie widać poniżej:wyliczanie formularzy
  Zwracamy uwagę, że opcja "Wyliczanie automatyczne" dla formularzy które już były otwierane w Państwa systemach może być włączona i ta aktualizacja tego nie zmieni, w takim przypadku należy samemu wybrać opcję "Tylko wyliczanie na żądanie" dla danego formularza lub wyczyścić ustawienia dla wszystkich formularzy z użyciem pozycji menu "Narzędzia/Przywróć domyślne ustawienia dla wszystkich okien programu".przywracanie domyslnych ustawien okien

 

W dniu dzisiejszym udostępniona została aktualizacja programu TaxMachine związana z ze zmianami w podatku VAT której weszły w życie od 1 lipca 2015.

Dodane zostały następujące deklaracje:

 • VAT-7(15),
 • VAT-7K(9),
 • VAT-7D(6),
 • VAT-27(1),
 • VAT-8M(4),
 • VAT-9M(4).

Dodatkowo wprowadzono modyfikacje w programie związane ze zmianami w VAT odnośnie dostaw dla których podatnikiem jest nabywca. Dodano nowe typy rejestrów VAT:

 • Nabycie towarów, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. pkt 7 i 8 ustawy,
 • Nabycie towarów, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. pkt 5 ustawy,
 • Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. pkt 7 ustawy,
 • Dostawa usług, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. pkt 8 ustawy.

Poprzednio dostępny w programie typ rejestru "Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca" obecnie nazywa się "Nabycie towarów, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. pkt 7 i 8 ustawy". Jeżeli księgowalliście Państwo do tej pory tylko nabycia dla których podatnikiem jest nabywca to nie trzeba nic zmieniać w definicjach rejestrów VAT. Należy natomiast dodać nowe rejestry VAT dla dostaw towarów i usług (jeżeli takie są księgowane), oraz ewentualnie nowy rejestr dla nabyć dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. pkt 5 ustawy.

Nowa deklaracja VAT-27(1) wypełnia się automatycznie na podstawie zapisów w rejestrach VAT typu "Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. pkt 7 ustawy" oraz typu "Dostawa usług, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. pkt 8 ustawy".

Na ten moment nie działa jeszcze wysyłka elektroniczna deklaracji VAT-27(1), możliwość wysyłki tej e-deklaracji będzie dodana w przyszłym miesiącu.

 VAT 27

db moveInformujemy, że od kilku miesięcy trwają prace nad przeniesieniem bazy danych TaxMachine na systemy SQL-owe. Uznaliśmy, że system TreeDB, od początku stosowany w TaxMachine, nie jest wystarczająco elastyczny i aby zapewnić szybszy rozwój programu niezbędna będzie migracja baz danych.

Planujemy wykorzystanie systemu SQLite przy dostępie lokalnym, oraz Microsoft SQL Server, MySQL lub PostgreSQL przy pracy wielostanowiskowej. Praca z bazą SQLite będzie także możliwa w modelu wielostanowiskowym, aczkolwiek nie będzie to zalecane ze względu na dosyć niską wydajność tego rozwiązania przy dostępnie do bazy SQLite po sieci, głównie chodzi o niską wydajność zapisu danych.

Zastosowanie systemów SQL-owych przyniesie wiele korzyści, przede wszystkim:

 • szybszy rozwój programu, stosując standardowe rozwiązania możemy skupić się bardziej na dodawaniu nowych funkcji do programu, odchodzi konieczność utrzymania i rozwoju kodu serwera TreeDB,
 • możliwość dostępu do bazy danych z zewnętrznych programów,
 • lepsza wydajność przy pracy wielostanowiskowej i zdalnej,
 • łatwiejsze zarządzanie bazami danych z wykorzystaniem istniejącego oprogramowania narzędziowego do baz SQLite, MS SQL Server, MySQL i PostgreSQL,
 • baza SQLite nie wymaga żadnej konfiguracji, będzie ona zalecana przy pracy jednostanowiskowej, z możliwością pracy wielostanowiskowej poprzez łączenie się z plikiem bazy SQLite umieszczonym na dysku sieciowym,
 • najczęściej brak konieczności instalowania dodatkowego programu-serwera przy pracy wielostanowiskowej, serwer MS SQL Server jest już używany w wielu firmach korzystających z Programu Płatnika, tak więc najczęściej instalacja dodatkowego oprogramowania nie będzie w ogóle konieczna,
 • możliwość instalacji serwera MySQL czy PostgreSQL na serwerze Linuksowym, w tym także zdalnym poza siedzibą firmy na wynajętym serwerze dedykowanym lub serwerze VPS, możliwość wykorzystania istniejących już instalacji serwera MySQL lub PostgreSQL, lokalnych i zdalnych.

Planowany czas udostępnienia programu TaxMachine 2 z obsługą baz SQL-owych to listopad 2015. Program w nowej wersji nie będzie już posiadał możliwości pracy z serwerem TreeDB, dlatego niezbędne będzie w tym przypadku przeprowadzenie migracji bazy danych do jednego z trzech wspomnianych wyżej systemów. Program TaxMachine 2 będzie posiadał narzędzie konwersji baz danych, z jego zastosowaniem możliwe będzie przeniesienie istniejących baz TreeDB do jednego z wybranych systemów SQL-owych, możliwe będzie także połączenie instniejących baz TreeDB.

Klienci nie korzystający z serwera TreeDB nie będą musieli przeprowadzać procedury migracji bowiem TaxMachine 2 automatycznie skopiuje wszystkie dane do nowej bazy SQLite.

W związku z pytaniami informujemy, że nowe wersje deklaracji VAT będą dostępne w programie TaxMachine po dniu 27 lipca. Nowe wzory po raz pierwszy będą składane w sierpniu 2015 roku za miesiąc lipiec.

W dniu dzisiejszym opublikowaliśmy nową wersję programu PITy, zawierającą nowy, znacznie ulepszony Kreator PIT.

Nowy Kreator PIT posiada znacznie mniej kroków, dzięki temu stworzenie zeznania PIT zajmuje mniej czasu. W przypadku typowej deklaracji PIT-37 są to zaledwie 4 kroki kreatora: wybór sposobu opodatkowania (razem, osobno itd.), wskazanie podatnika lub podatników (przy rozliczeniach wspólnych), wprowadzenie dochodów podatników i wprowadzenie odliczeń i ulg podatkowych. W przypadku dochodów z działalności gospodarczej lub najmu dochodzi jeszcze jeden krok, w którym wprowadzamy zaliczki na podatek dochodowy lub ryczałt.

Dodatkowo składki ZUS z tytułu działalności gospodarczej nie występują już jako dodatkowy krok kreatora, lecz są uwzględniane w kroku "Odliczenia" razem ze wszystkimi innymi odliczeniami.

Zaliczki na podatek dochodowy lub ryczałt z tytułu działalności gospodarczej czy najmu także nie występują już jako osobne kroki kreatora, lecz są wprowadzane do listy zaliczek, dzięki temu mamy wszystkie rodzaje zaliczek w jednym miejscu, jest to szczególne przydatne w skomplikowanych przypadkach gdy jednocześnie rozliczane są dochody z różnych źródeł opodatkowane na różne sposoby.

Poza tymi zmianami Kreator nadal umożliwia jednoczesne tworzenie wielu zeznań PIT w jednym przebiegu (jednocześnie mogą być tworzone wszystkie rodzaje zeznań, czyli PIT-37, PIT-36, PIT-38, PIT-36L, PIT-39 i PIT-28), oraz jednoczesne generowanie osobnych PIT-ów małżonków.

Tak więc wystarczy tylko 5 kroków nowego Kreatora PITy aby rozliczyć nawet najbardziej skomplikowane zeznania PIT, a nawet rozliczyć wiele zeznań jednocześnie.

 

Kreator PIT wszystkie zakladki