Dodaliśmy dzisiaj obsługę aktualnej wersji CIT-8(26) wraz z załącznikami CIT-8/O(13) i CIT-D(6). Nowe formularze mogą być wysyłane jako e-Deklaracje z użyciem podpisu kwalifikowanego.

Poprawiono także problem z tworzeniem VAT-7 za styczeń 2019 z poziomu paska narzędzi nad dokumentami księgowymi, w ten sposób za styczeń 2019 tworzona była wersja poprzednia zamiast aktualnej.

Dzisiejsza aktualizacja przybliża nas do TaxMachine 3, który będzie zawierał nowy system fakturowania, płatności oraz magazyn. Nowy system umożliwi tworzenie własnych wzorów faktur. W pełni będą także obsługiwane wszelkie rodzaje faktur, w tym faktury zaliczkowe/końcowe, znacząco ulepszone będzie wystawianie korekt. Będzie także możliwe wystawienia faktur pochodnych z pro formy, ponowne wystawienie faktury z tą samą treścią, duplikatów itp.

Ulepszenia obejmą także księgowanie faktur, wszelkie rodzaje faktur będą księgowane automatycznie do odpowiednich rejestrów VAT, w tym odwrotne obciążenie, dostawy i nabycia UE itp.

Dodatkowo planowane jest udostępnienie nowej wersji programu dla klientów biur rachunkowych. Program ten będzie zawierał fakturowanie i obsługę płatności. Dostępny będzie mechanizm automatycznego przesyłania faktur sprzedaży do biura rachunkowego. Możliwe będzie także wysyłanie faktur zakupu w postaci skanów, zdjęć, plików PDF. Planowane jest także sprowadzenie dwustronnych mechanizmów komunikacyjnych, dzięki temu klienci będą otrzymywać i przesyłać wiadomości do biura rachunkowego z poziomu programu TaxMachine.

Nowy system fakturowania umożliwi także wprowadzenie specjalnego systemu fakturowania i rozliczania usług dla biur rachunkowych.

W związku z wieloma pytaniami informujemy, że do podpisywania i wysyłania e-Deklaracji wymagany jest obecnie system co najmniej Windows 7 SP1. W niektórych konfiguracjach w Windows 7 wymagane może być włączenie opcji obsługi protokołu TLS 1.2, jest to opisane na stronie:

https://taxmachine.pl/aktualnosci/problemy-z-wysylka-e-deklaracji-w-windows-7.html

Ograniczenie funkcjonalności online na starszych systemach wynika z braku obsługi TLS 1.2, wymaganego do obsługi aktualnych certyfikatów w serwisach Ministerstwa Finansów, Urzędu Statystycznego i Ministerstwa Cyfryzacji.

Brak możliwości podpisywania e-dokumentów certyfikatem kwalifikowanym w starszych systemach wynika z braku obsługi funkcji skrótu wymaganych obecnie przez systemy rządowe.

Poniższy film pokazuje jak utworzyć PIT-36 w programie TaxMachine. Program pobiera dane z ewidencji księgowej spółki oraz kwot ZUS i zaliczek podatkowych wspólnika. Wszystkie pola uzupełniane są automatycznie.

 

Poniższy film pokazuje jak utworzyć PIT-28 w programie TaxMachine. Wszystkie pola uzupełniane są automatycznie, jedynie pole kwoty wpłaconych kwot ryczałtu należy uzupełnić ręcznie, normalnie pole to równe jest sumie kwot ryczałtu wyliczonych w ewidencji za miesiące 1-11 lub kwartały 1-3.