pity 2016

 • Nowy program TaxMachine PITy 2016/2017 już dostępny

  Udostępniliśmy już darmowy program TaxMachine PITy2016/2017 do rozliczania zeznań PIT w roku 2017 za rok 2016. Najważniejsze fakty:

  Obsługiwane zeznania PIT

  Program TaxMachine PITy 2016/2017 obsługuje wszystkierodzaje PITów, w tym PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-38, PIT-39, PIT-36L, PIT-16A, PIT-19A, IFT-1 wraz z wszystkimi załącznikami. 

  E-Deklaracje płatnicze

  Programem sporządzisz także druki PIT-11, PIT-4R, PIT-8C, PIT-R, PIT-8AR, i PIT-40,możesz wprowadzić dowolną liczbę płatników i pracowników oraz wysyłać e-deklaracje przez internet z podpisem i bez podpisu.

  e-Deklaracje

  Program ma wbudowaną obsługę wysyłania e-Deklaracji przez Internet. Cały proces wysyłki druku PIT, odebrania i wydruku potwierdzenia (Urzędowego Poświadczenia Odbioru) odbywa się automatycznie w ramach naszego programu, nie musisz uruchamiać żadnych innych programów zewnętrznych ani formularzy PDF udostępnianych przez Ministerstwo Finansów. Program umożliwia podpisywanie zeznań kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ale możesz też wysyłać zeznania bez takiego podpisu jeśli go nie posiadasz (dotyczy osób fizycznych, osoby prawne wysyłają e-deklaracje tylko z podpisem elektronicznym).

  Brak ograniczeń ilości wprowadzanych danych

  Możesz wprowadzić dowolną liczbę deklaracji, podatników, płatników (pracodawców) i pracowników.

  Kreator PIT

  Program TaxMachine PITy2016/2017 sprawdza się doskonale niezależnie od stopnia znajomości zagadnień podatkowych użytkownika. Osoby, które sporządzają jedno lub kilka zeznań raz w roku, często mają problem z doborem odpowiednich druków, załączników, nie wiedzą jak odliczyć ulgi. Dla nich specjalnie przygotowaliśmy Kreator zeznań PIT, który znakomicie ułatwia sporządzenie zeznania, nie trzeba nawet wiedzieć, jakie druki należy sporządzić, program wybiera właściwe zeznania i wypełnia je automatycznie.

  Kreator PIT posiada szereg unikalnych cech, które usprawniają rozliczanie deklaracji PIT, takich jak:

  • sprawdza, który sposób opodatkowania jest bardziej korzystny, osobno czy wspólnie z małżonkiem, i generuje odpowiednie wersje zeznań,
  • przepisywanie kwot przychodów z dokumentów, które dostałeś np. od pracodawcy (np. PIT-11), z ZUS-u (PIT-11A/40A) czy innych podmiotów jest maksymalnie ułatwione - wystarczy przepisać kwoty z papierowego formularza do takiego samego formularza na ekranie,
  • zawiera obszerną dokumentację, dzięki niej możesz dokonać świadomych wyborów co do np. wyboru sposobu opodatkowania, możliwych do zastosowania ulg podatkowych itp. i nie musisz sięgać do żadnych innych źródeł,pozwala na wprowadzanie dowolnej liczby podatników,
  • możesz wprowadzać dowolną ilość odliczeń od dochodu i podatku (np. z tytułu wychowania dzieci, darowizn),
  • kontroluje i automatycznie ogranicza wpisywane kwoty odliczeń od dochodu i podatku zgodnie z przepisami podatkowymi,
  • automatycznie przelicza kwoty dla ulgi rehabilitacyjnej (np. odliczenia na leki),
  • przy rozliczaniu dochodów z zagranicy Kreator PIT automatycznie wybiera właściwą dla kraju metodę unikania podwójnego opodatkowania.

  Aktywne formularze

  Dzięki możliwości tworzenia zeznań bezpośrednio na aktywnych formularzach, program TaxMachine PITy 2015/2016 jest doskonałym narzędziem dla profesjonalistów. Sporządzanie zeznań PIT na przeliczających się automatycznie aktywnych formularzach jest najszybszym sposobem na rozliczanie dużych ilości zeznań w krótkim czasie. Podobnie jak w przypadku korzystania z Kreatora PIT, program na bieżąco kontroluje wartości wprowadzanych ulg podatkowych i ogranicza je jeśli zachodzi taka potrzeba. Dodatkowo, podczas wypełniania aktywnych formularzy PIT, program na bieżąco wyświetla objaśnienia dotyczące wypełnianych pól formularza. Profesjonaliści docenią także pełną kontrolę nad zeznaniem w różnych nietypowych sytuacjach.

  Praca w sieci

  Program podczas pracy sieciowej korzysta z serwera MySQL, dzięki temu możliwa jest praca na nieograniczonej liczbie stanowisk oraz praca zdalna. Czytaj więcej na temat konfiguracji serwera MySQL.

  Darmowy w każdych zastosowaniach

  Program jest darmowy także w zastosowaniach komercyjnych, w biurach rachunkowych, kancelariach podatkowych, w dużych firmach rozliczających wielu pracowników.

  Przekazuj 1% podatku na dowolny cel

  Program daje możliwość wpisania numeru KRS dowolnej organizacji pożytku publicznego, jest to szczególnie istotne w biurach rachunkowych rozliczających zeznania PIT dla swoich klientów.

   

  okno glowne

 • Rodzaje zeznań PIT - program PITy 2016/2017

  Najczęściej rozliczanym zeznaniem PIT jest PIT-37. Formularz ten stosują osoby które uzyskały dochody wyłączenie za pośrednictwem płatnika (pracodawcy, ZUS, inny organ emerytalny, zleceniodawcy) i wyłącznie na terenie Polski. Najczęściej są to dochody z tytułu pracy najemnej na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, ze stosunku służbowego, spółdzielczego. Są to także emerytury i renty krajowe, dochody z praw autorskich i innych praw oraz różne inne źródła dochodów, np. zasiłki z urzędu pracy itp.

  Drugim w kolejności zeznaniem jest PIT-36. Składany jest głównie przez osoby prowadzące własną działalność gospodarczą (opodatkowaną na zasadach ogólnych), osoby które wynajmują własne nieruchomości (chodzi o wynajem "prywatny", nie wykonywany w ramach działalności gospodarczej, opodatkowany na zasadach ogólnych), a także przez podatników, którzy osiągnęli dochody z pracy poza granicami kraju. PIT-36 składają także osoby, które prowadzą działy specjalne produkcji rolnej. Poza tym, zeznanie to składa się zawsze, gdy uzyskaliśmy jakiekolwiek dochody bez pośrednictwa płatnika lub płatnik nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od tych dochodów.

  Pamiętajmy, że zeznanie PIT-36 składamy zamiast PIT-37, czyli jeśli uzyskaliśmy np.dochody z pracy w kraju i jednocześnie prowadziliśmy własną firmę to składamy tylko PIT-36, wykazujemy na tym zeznaniu dochody z pracy i dochody z firmy.

  Zeznanie PIT-28 rozliczają podatnicy, którzy osiągali przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, a także osoby, które wynajmowały nieruchomości i zgłosiły w Urzędzie Skarbowym, że będą opłacać ryczałt od tych przychodów w wysokości 8,5%.

  Kolejnym zeznaniem jest PIT-36L, które przesyłają do Urzędu Skarbowego podatnicy prowadzący działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej oraz wybrali jako sposób opodatkowania podatek liniowy 19%.

  PIT-38 to zeznanie składane głównie przez podatników, którzy uzyskali przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (czyli tak zwana sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych i udziałów w spółkach prawa handlowego.

  Formularz PIT-39 przeznaczony jest dla osób, które uzyskały przychody ze sprzedaży nieruchomości nabytych lub wybudowanych po 2008 roku.

  Często zdarza się, że podatnicy rozliczają więcej niż jedno zeznanie za dany rok podatkowy, np. osiągając dochody z pracy, dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym oraz dochody z giełdy składamy trzy zeznania: PIT-37, PIT-36L i PIT-38.

  Do głównych deklaracji PIT często należy dołączyć odpowiednie załączniki, są to: PIT/O, PIT/D, PIT/B, PIT/ZG, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B, PIT/Z, SSE-R.

   

   

 • Rozliczanie rocznych zeznań PIT z pomocą Kreatora PIT

  Rozliczanie zeznań PIT za rok 2016 z Kreatorem PIT programu PITy 2016/2017 jest bardzo łatwe. Kreator został tak zaprojektowany, aby bez większego kłopotu zeznanie PIT mogły sporządzić osoby również nie mające pojęcia o rodzajach zeznań PIT, o możliwych do zastosowania ulgach i odliczeniach, o wysyłaniu e-Deklaracji. Każdy może sporządzić rozliczenie PIT naszym programem, jest to łatwe i naprawdę szybkie.

  Poniżej przedstawiamy typowe kroki Kreatora PIT dla prostego zeznania sporządzanego na podstawie PIT-11 otrzymanego od pracodawcy. Pamiętajmy, że liczba zakładek do uzupełnienia zależy od tego, jakie dochody uzyskaliśmy, z jakich ulg korzystamy. W przypadku niektórych dochodów trzeba będzie wprowadzić większą ilość danych, jest tak na przykład przy dochodach z działalności gospodarczej, dochodach zagranicznych itd.

  Niezależnie od tego, jak bardzo skomplikowane zeznanie musimy sporządzić, Kreator PIT zawsze pilnuje by wprowadzono wszystkie niezbędne dane i generuje prawidłowe zeznania. Zeznania PIT tworzone są szybko i bezbłędnie, Kreator PIT sam dobiera odpowiednie druki, zarówno jeśli chodzi o główne formularze, jak i załączniki do nich, dzięki temu nie musisz się nawet zastanawiać, jakie druki PIT są Ci potrzebne.

  Pamiętaj, że program PITy wysyła e-deklaracje przez Internet online całkowicie samodzielnie, nie potrzebujesz żadnych wtyczek, formularzy PDF, nie musisz instalować żadnych dodatkowych programów i bibliotek, nie potrzebujesz także odtwarzacza Adobe Flash, tak jak to jest w przypadku innych programów. Program PITy TaxMachine 2015/2016 jest całkowicie samowystarczalny, nie musisz go nawet instalować - możesz np. skopiować program między komputerami lub uruchamiać z pendrive, program PIT 2015/2016 jest zawsze gotowy do działania.

  Tak więc, aby sporządzić zeznanie PIT z pomocą Kreatora PIT klikamy na przycisku "Kreator PIT" na pasku narzędzi głównego okna programu:

  okno glowne

   

  Pojawi się okno Kreatora PIT, wybieramy najpierw preferowany sposób opodatkowania i klikamy przycisk "Następny krok". Proszę zwrócić uwagę na wyświetlane na każdym kroku objaśnienia, warto się z nimi zaznajomić by dokonać właściwego wyboru.

  kreator sposob opodatkowania

   

  Następnie wskazujemy podatnika i opcjonalnie małżonka, klikamy na przycisk "Wybierz podatnika".

  kreator pit wybor podatnikow przed wyborem

   

  Z listy podatników wybieramy właściwą osobę i klikamy "Wybierz podatnika". Jeśli podatnika nie ma na liście to najpierw musimy go dodać, klikamy "Dodaj podatnika".

  kreator wobor podatnika

   

  Okno dodawania nowego podatnika, po wprowadzeniu wszystkich danych klikamy "Zapisz i zamknij" i wybieramy nowego podatnika z listy (poprzedni punkt).

  kreator edycja podatnika

   

  Po wskazaniu podatników klikamy "Następny krok".

  kreator pit wybor podatnikow

   

  Następny kroki to wprowadzanie danych o przychodach podatnika i ewentualnie małżonka. Postępujemy zgodnie z objaśnieniami, klikamy na przyciskach znajdujących się nad listą przychodów by dodać nowy dochód dla podatnika i/lub małżonka.

  kreator pit dochody

   

   

  Przykładowo, po kliknięciu na "PIT-11" pojawia się okno z fragmentem druku PIT-11, do którego przepisujemy kwoty z informacji PIT-11 otrzymanej od pracodawcy, wystarczy przepisać kilka kwot.

  kreator pit 11

   

  Po wprowadzeniu przychodów przychodzi czas na ulgi podatkowe, dodajemy je w zakładce "Odliczenia".

  kreator pit odliczenia

   

  W zależności od rodzaju dodawanej ulgi pojawiają się okienka, w których wprowadzamy niezbędne dane, poniżej mamy ulgę na internet.

  kreator pit ulga na internet

   

   

  Po wprowadzeniu wszystkich danych jesteśmy gotowi do wygenerowania zeznania PIT. Kreator PIT sprawdza czy wybraliśmy optymalną metodę opodatkowania, jeśli tak nie jest to pojawia się odpowiedni komunikat jak w poniższym oknie.

  Aby wygenerować zeznanie PIT klikamy przycisk "Utwórz zeznania, zapisz i zamknij kreator".

  kreator pit tworzenie zeznania

   

  Otwiera się okno wygenerowanego zeznania PIT. Możemy je wydrukować, wysłać przez e-Deklaracje. Możliwe jest też edytowanie deklaracji PIT bezpośrednio "na formularzu". W każdej chwili możemy też wrócić do Kreatora PIT klikając przycisk "Kreator PIT". Formularz zapisujemy w bazie danych klikając "Zapisz", lub "Zapisz i zamknij".

  pit 37

   

   

 • TaxMachine PITy 2016/2017 - program do wypełniania i wysyłania e-Deklaracji PIT

  TaxMachine PITy 2016/2017 to przyjazny dla użytkowników, bezpłatny program dający możliwość wypełnienia i wysłania do Urzędu Skarbowego przez Internet (e-Deklaracje) zeznań podatkowych za 2016 rok w roku 2017.

  Najlepszy darmowy program PIT

  • obsługa wszystkich rodzajów rocznych zeznań PIT, w tym PIT-28, PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39,
  • obsługa e-deklaracji płatniczych dla pracowników i płatników bezpłatnie bez limitów, w tym PIT-11, PIT-4R, PIT-40, PIT-8C i inne,
  • wysyłka e-deklaracji z podpisem i bez podpisu elektronicznego,
  • nieograniczonaliczba zeznań, deklaracji, podatników, płatników, pracowników,
  • wygodny Kreator PIT, dziękiu niemu nie musisz nawet wiedzieć jakie deklaracje należy złożyć, Kreator sam dobiera odpowiednie druki,
  • szybkie wypełnianie deklaracji bezpośrednio na aktywnym formularzu,
  • praca w sieci(baza MySQL) na dowolnej liczbie stanowisk,
  • program darmowy także w zastosowaniach komercyjnych,
  • wysyłanie e-maili bezpośrednio z programu razem z załącznikami,
  • przekazywanie 1% podatku dla dowolnej organizacji pożytku publicznego.

  Obsługiwane zeznania PIT

  Program TaxMachine PITy 2016/2017 zawiera wszystkie PITyroczne, w tym: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39,PIT-16A, PIT-19A, IFT-1 wraz z wszystkimi obowiązującymi załącznikami, takimi jak np. PIT/O,PIT/D, PIT/B, PIT/ZG, PIT/M, PIT-2K, a także przeznaczone dla ryczałtowców załączniki PIT-28/A i PIT-28/B.

  Deklaracje dla pracodawców

  Programem sporządzisz także druki PIT-11, PIT-4R, PIT-8C, PIT-R, PIT-8AR, i PIT-40,możesz wprowadzić dowolną liczbę płatników i pracowników oraz wysyłać e-deklaracje przez internet z podpisem i bez podpisu.

  e-Deklaracje przez internet

  Program ma wbudowaną obsługę wysyłania e-Deklaracji przez Internet. Cały proces wysyłki druku PIT, odebrania i wydruku potwierdzenia (Urzędowego Poświadczenia Odbioru) odbywa się automatycznie w ramach naszego programu, nie musisz uruchamiać żadnych innych programów zewnętrznych ani formularzy PDF udostępnianych przez Ministerstwo Finansów. Program umożliwia podpisywanie zeznań kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ale możesz też wysyłać zeznania bez takiego podpisu jeśli go nie posiadasz (dotyczy osób fizycznych, osoby prawne i inni podatnicy/płatnicy nie będący osobami fizycznymi wysyłają e-deklaracje tylko z podpisem elektronicznym).

  Kreator PIT

  Program TaxMachine PITy2016/2017 sprawdza się doskonale niezależnie od stopnia znajomości zagadnień podatkowych użytkownika. Osoby, które sporządzają jedno lub kilka zeznań raz w roku, często mają problem z doborem odpowiednich druków, załączników, nie wiedzą jak odliczyć ulgi. Dla nich specjalnie przygotowaliśmy Kreator zeznań PIT, który znakomicie ułatwia sporządzenie zeznania, nie trzeba nawet wiedzieć, jakie druki należy sporządzić, program wybiera właściwe zeznania i wypełnia je automatycznie.

  Kreator PIT posiada szereg unikalnych cech, które usprawniają rozliczanie deklaracji PIT, takich jak:

  • sprawdza, który sposób opodatkowania jest bardziej korzystny, osobno czy wspólnie z małżonkiem, i generuje odpowiednie wersje zeznań,
  • przepisywanie kwot przychodów z dokumentów, które dostałeś np. od pracodawcy (np. PIT-11), z ZUS-u (PIT-11A/40A) czy innych podmiotów jest maksymalnie ułatwione - wystarczy przepisać kwoty z papierowego formularza do takiego samego formularza na ekranie,
  • zawiera obszerną dokumentację, dzięki niej możesz dokonać świadomych wyborów co do np. wyboru sposobu opodatkowania, możliwych do zastosowania ulg podatkowych itp. i nie musisz sięgać do żadnych innych źródeł,pozwala na wprowadzanie dowolnej liczby podatników,
  • możesz wprowadzać dowolną ilość odliczeń od dochodu i podatku (np. z tytułu wychowania dzieci, darowizn),
  • kontroluje i automatycznie ogranicza wpisywane kwoty odliczeń od dochodu i podatku zgodnie z przepisami podatkowymi,
  • automatycznie przelicza kwoty dla ulgi rehabilitacyjnej (np. odliczenia na leki),
  • przy rozliczaniu dochodów z zagranicy Kreator PIT automatycznie wybiera właściwą dla kraju metodę unikania podwójnego opodatkowania.

   

  Kreator PIT wszystkie zakladki

   

  Aktywne formularze

  Dzięki możliwości tworzenia zeznań bezpośrednio na aktywnych formularzach, program TaxMachine PITy 2016/2017 jest doskonałym narzędziem dla profesjonalistów. Sporządzanie zeznań PIT na przeliczających się automatycznie aktywnych formularzach jest najszybszym sposobem na rozliczanie dużych ilości zeznań w krótkim czasie. Podobnie jak w przypadku korzystania z Kreatora PIT, program na bieżąco kontroluje wartości wprowadzanych ulg podatkowych i ogranicza je jeśli zachodzi taka potrzeba. Dodatkowo, podczas wypełniania aktywnych formularzy PIT, program na bieżąco wyświetla objaśnienia dotyczące wypełnianych pól formularza. Profesjonaliści docenią także pełną kontrolę nad zeznaniem w różnych nietypowych sytuacjach.

  Praca w sieci

  Program podczas pracy sieciowej korzysta z serwera MySQL, dzięki temu możliwa jest praca na nieograniczonej liczbie stanowisk oraz praca zdalna. Czytaj więcej na temat konfiguracji serwera MySQL.

  Darmowy w każdych zastosowaniach

  Program jest darmowy także w zastosowaniach komercyjnych, w biurach rachunkowych, kancelariach podatkowych, w dużych firmach rozliczających tysiące pracowników.

  Przekazuj 1% podatku na dowolny cel

  Program daje możliwość wpisania numeru KRS dowolnej organizacji pożytku publicznego, jest to szczególnie istotne w biurach rachunkowych rozliczających zeznania PIT dla swoich klientów.

  Przykładowe okna programu TaxMachine PITy 2016/2017

  Główne okno programu TaxMachine PITy 2016/2017, widać tutaj że wprowadzono dane dwóch podatników, jednego płatnika (pracodawcę) i jednego pracownika:

  okno glowne

   

  Przykładowy PIT-37 wygenerowany w programie TaxMachine PITy 2016/2017 z pomocą Kreatora PIT:

  pit 37