pit-37 2016

 • PIT-37 krok po kroku

  PIT-37 z programem TaxMachine PIT 2016/2017

  Rozliczanie druku PIT 37 z programem TaxMachine PIT 2016/2017 jest łatwe i szybkie. Najpierw pobieramy program PITy 2016/2017: klikamy na obrazku po lewej, wybieramy opcję "Uruchom" i czekamy chwilę aż się pobierze. Następnie potwierdzamy instalację, program się instaluje na komputerze i po krótkiej chwili uruchamia się automatycznie. Dodatkowo na pulpicie instalator tworzy ikonkę do programu.

  Tworzenie nowego PIT-37 z Kreatorem PIT

  Aby rozliczyć nowy PIT 37 druk klikamy na przycisku "Nowy PIT z pomocą Kreatora" i naszym oczom ukazuje się okno Kreatora deklaracji PIT:

  kreator sposob opodatkowania

   

  Jak widać Kreator PIT posiada dokumentację, dokładnie objaśniającą każdy etap rozliczania zeznania PIT 37. Najpierw wybieramy preferowany sposób opodatkowania dla naszego nowego druku PIT 37: osobno (także osobne pity małżonków), współnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca. Następnie klikamy przycisk "Następny krok" i wskazujemy podatników:

  kreator wybor podatnika

   

  Klikamy na przycisku "Wybierz podatnika", po wskazaniu podatnika możemy także wskazać małżonka w przypadku rozliczeń współnych lub osobnych małżonków. Po kliknięciu jednego z tych przycisków pojawia się okno wyboru podatnika, przy pierwszym uruchomieniu programu PITy na tej liście nie ma żadnych pozycji, dlatego klikamy przycisk "Dodaj podatnika":

  kreator wybor podatnika 2

   

  W oknie edycji podatnika wprowadzamy wszystkie wymagane dane i klikamy "Zapisz i zamknij":

  kreator edycja podatnika

   

  Wybieramy z listy podatników właściwą osobę, robimy to klikając na podatniku i klikając przycisk "Wybierz podatnika" lub po prostu klikając na nim podwójnie, tutaj mamy tylko jednego podatnika:

  kreator wybor podatnika 2

   

  Jeżeli tworzymy PIT 37 wspólny lub dwa osobne PITy 37 dla małżonków to powtarzamy te same czynności dla podatnika, po wybraniu jednej lub dwóch osób możemy przejść do kolejnego kroku. Możemy tutaj zaznaczyć opcję wygenerowania druku ZAP-3 dla podatnika i/lub małżonka, na druku tym możemy zaktualizować dane adresowe i wskazać numer rachunku bankowego do zwrotu. Pamiętajmy, że druk ZAP-3 składamy zawsze w postaci papierowej, nie można go wysłać razem z drukiem PIT 37 jako e-deklaracja.

  kreator wybor podatnika

   

  Wprowadzanie przychodów

  W kolejnym kroku wprowadzamy przychody podatnika i ewentualnie małżonka, będą one wpisane do PIT 37. W typowych przypadkach przychody te przepisujemy z informacji PIT-11, PIT-40, PIT-11A lub PIT-40A, które otrzymaliśmy od płatnika podatku, czyli od naszego pracodawcy lub z ZUS-u.

  Klikamy zatem na przycisku "Dodaj dochód", z menu które się pojawi wybieramy PIT-11 lub PIT-40A/11A i przepisujemy dane z formularza, który dostaliśmy od płatnika, do formularza na ekranie.

  kreator dochody

   

  Tak wygląda PIT-11 na ekranie, tutaj przepisujemy kwoty z jego papierowej wersji. Proszę zwrócić uwagę na dodatkowe pola nad samym formularzem, podajemy tam nazwę tego dochodu (np. nazwę pracodawcy lub inny wyróżnik, nazwa ta pojawia się w liście dochodów) oraz wartość imiennych biletów na dojazd do pracy, jeśli takowe kupowaliśmy. Przepisując dane pamiętajmy o zaznaczeniu jednego z przełączników w polu 34. Po uzupełnieniu wszystkich danych klikamy przycisk "Zapisz" na dole.

  kreator pit 11

   

  Po zapisaniu przychodu pojawia się on na liście przychodów podatnika. Jeśli podatnik ma więcej niż jeden przychód to dodajemy go w ten sam sposób. Następnie wpisujemy w identyczny sposób przychody małżonka jeśli rozliczamy PIT 37 małżeński lub chcemy sporządzić dwa osobne formularze PIT 37.

  kreator dochody 2

   

  Ulgi i odliczenia na PIT 37

  Kolejnym krokiem jest dodanie ulg i odliczeń podatkowych, które chcemy uwzględnić w naszym druku PIT 37. Możemy tutaj wybrać następujące ulgi podatkowe: ulga na dzieci, ulga na internet, ulga rehabilitacyjna i darowizny. Jeśli mamy jakieś inne, rzadko używane ulgi, to dodamy je już bezpośrednio na aktywnym formularzu po wygenerowaniu deklaracji PIT 37 przez Kreatora PIT. Wszystko jest szczegółowo opisane w Kreatorze, tak więc nie będziemy tutaj tego omawiać.

  kreator ulgi

   

  Generowanie zeznania PIT 37

  Po wprowadzeniu wszystkich danych kreator jest gotowy do stworzenia naszego PIT 37. Wystarczy kliknąć na "Utwórz zeznania..." i nasz PIT 37 pojawia się na ekranie gotowy do wysłania przez internet.

  kreator gotowe

 • PIT-37 za 2016 rok - darmowy program TaxMachine PITy 2016/2017

  Kto sporządza druk PIT 37 za 2016 rok w roku 2017? Jak wypełnić PIT 37?

  Zeznanie PIT-37 za rok 2016 sporządzają głównie podatnicy, którzy otrzymywali dochody wyłącznie w Polsce, opodatkowane zgodnie ze skalą podatkową, za pośrednictwem płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Dochody jakie uwzględniamy w zeznaniu PIT 37 to głównie: ze stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście (np. z umów zlecenia, umów o dzieło), ze stosunku służbowego, pracy nakładczej, z rent i emerytur krajowych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Dodatkowo wykazujemy w deklaracji PIT 37: dochody ze stypendiów, świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z praw autorskich i innych praw majątkowych, a także dochody z rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

  Jeżeli otrzymujemy jakieś inne dochody, np. dochody zagraniczne, dochody z najmu opodatkowanego skalą podatkową, dochody z działalności czy też inne dochody, otrzymywane bez pośrednictwa płatnika bądź płatnik nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od tych dochodów, to zamiast druku PIT 37 rozliczamy formularz PIT-36. Dodatkowo możliwe jest, że będziesz musiał sporządzić dodatkowe druki PIT w zależności od tego, jakie inne przychody otrzymywałeś, np.: PIT 38 dla dochodów z giełdy czy PIT 39 dla przychodów ze sprzedaży nieruchomości.

  Druk PIT-37 jest najczęściej składanym w Urzędach Skarbowych rocznym zeznaniem podatkowym, łącznie podatnicy dostarczają ponad 20 milionów tego typu druków. Jest to naprawdę duża ilość, dlatego warto wysyłać te deklaracje przez system e-Deklaracje, oszczędzamy nie tylko nasz czas i pieniądze, ale także środowisko naturalne - mniej papieru to mniej wyciętych lasów i śmieci.

  Rozliczając druk PIT-37 możemy korzystać z wszelkiego rodzaju ulg podatkowych, w tym z najpopularniejszych: z ulgi na dzieci, ulgi na internet, ulgi rehabilitacyjnej (ulgi te odliczamy na załączniku PIT/O). Możemy także korzystać z preferencyjnych sposobów opodatkowania, czyli z rozliczenia razem z małżonkiem lub rozliczenia dla osób samotnie wychowujących dzieci.

  Jak wypełnić PIT 37?

  Bardzo szybkim sposobemna druk PIT-37 jest skorzystanie z naszego bezpłatnego oprogramowania TaxMachine PITy 2016/2017, pobierzesz je całkiem za darmo z naszej witryny. Program zawiera Kreator zeznań PIT, który rozliczy Twoje zeznanie praktycznie automatycznie, jednocześnie cały czas objaśniając dostępne opcje jeśli chodzi o preferencyjne sposoby opodatkowania, ulgi podatkowe i inne istotne zagadnienia. Dodatkowo możesz bezpośrednio z programu dostarczyć PIT-37 online przez Internet do systemu e-Deklaracje (czyli tak zwane e-pity).

  Tak więc program TaxMachine PITy 2016/2017 rozliczy Twój formularz PIT 37 szybko i bezbłędnie. Masz pewność, że Twój druk PIT 37 będzie sporządzony za pomocą sprawdzonego oprogramowania, z którego na co dzień korzystają profesjonaliści w całym kraju.

  Poniżej widać przykładowy druk PIT 37 w programie TaxMachine PIT 2016/2017. Formularz tez został wygenerowany Kreatorem PIT.

   

  PIT 37 w programie PIT 2016