Dostawę krajową księguje się jako dokument typu Przychody, VAT należny, w polu Faktura należy wybrać Faktura VAT (zwykłe faktury VAT sprzedaży) lub Inny dokument VAT (np. raport miesięczny z kasy fiskalnej, faktury wewnętrzne, inne dokumenty VAT).


Księgowanie dostawy towaru lub usługi w KPiR (TaxMachine 2)