Poniższy film pokazuje podpisywanie pliku JPK_VAT(3) Profilem Zaufanym w programie TaxMachine. Najpierw wpisano dane logowania do PZ w danych firmy, następnie wysłano plik.

Program automatycznie loguje się do PZ jeżeli podano dane logowania, ale tylko jeżeli Profil Zaufany założono bezpośrednio, nie przez zewnętrzego dostawcę tożsamości (banki). Podpisywanie może całkiem nie działać dla profili założonych "przez bank", zalecamy stosowanie profili założonych bezpośrednio na stronie https://pz.gov.pl/pz/index.

Na końcu pokazano konfigurację domyślnego Profilu Zaufanego, jest on używany dla wszystkich podatników, dla których nie podano innych danych logowania.

Do działania tej funkcji niezbędny jest Windows 7 SP1 lub nowszy oraz przeglądarka Internet Explorer 11.