Dodano możliwość dowolnego definiowania katalogu roboczego programu. W katalogu tym przechowywane są wszelkie pliki programu które mogą być modyfikowane, w tym baza danych z licencjami i ustawieniami, pliki formularzy, schematy e-deklaracji, logi, baza firm. Zapisywane są tam pobierane podczas aktualizacji pliki, jest to także domyślna lokalizacja kopii baz danych oraz samej bazy lokalnej (LocalDB.db).

Domyślnie wszystkie te dane zapisywane są w Dokumentach Publicznych, w katalogu TaxMachine lub PITy. Od teraz można to zmieniać. Aby program zapisywał dane w innym katalogu należy utworzyć nowy skrót do programu i w polu "Element docelowy" dodać przełącznik -d i ścieżkę do katalogu roboczego. Pamiętajmy, że ścieżkę zamieszczamy w cudzysłowiu jeżeli występują w niej spacje. Ważne jest, by nowy skrót nie nazywał się "TaxMachine 2", bowiem w takim przypadku instalator nadpisze go przy następnej aktualizacji plików wykonywalnych.

zmiana skrótu do programu katalog roboczy

 

Dzięki tej opcji możliwe jest np. uruchamianie na jednym komputerze wielu kopii programu z różnymi licencjami kupionymi na różne podmioty.

Należy tutaj zwrócić uwagę na jedną kwestię. Jeżeli w katalogu programu (na zrzucie jest to C:\TaxMachine2) znajduje się stara baza danych z TaxMachine 1 (pliki ldb.tdb i LocalDB.tdb) to po utworzeniu nowego skrótu z innym katalogiem roboczym i uruchomieniu z niego programu wykonana będzie konwersja starej bazy do nowej bazy lokalnej LocalDB.db. Jeżeli nie chcemy by program to robił (bo np. chcemy mieć nową czystą bazę w nowym katalogu roboczym) to należy przenieść pliki starej bazy danych do innego katalogu przed uruchomieniem programu z nowego skrótu.

Druga istotna sprawa przy zakładaniu nowego katalogu roboczego to "wbudowana" baza firm (plik regon.db), koniecznie należy ją skopiować do nowego katalogu roboczego. Należy także skopiować katalogi cdb, forms, ed, html, img, jpk. Jeżeli nie będzie to zrobione to przy pierwszym uruchomieniu z nowym katalogiem roboczym program pobierze wszystkie brakujące pliki z serwera aktualizacyjnego, może to potrwać dosyć długo i w tym czasie nie będzie można w pełni korzystać z programu.

 

W jaki sposób najszybciej otworzyć katalog roboczy?

Kliknąć Katalogi programu/Otwórz katalog z plikami programu.

otwieranie katalogu roboczego