TaxMachine 2 nie korzysta z bazy i serwera TreeDB

db moveTaxMachine 2 nie wykorzystuje już starego systemu TreeDB, dlatego po instalacji niezbędne jest przeprowadzenie migracji bazy danych do jednego z dwóch systemów SQL-owych. Obsługiwane są następujące bazy:

  • SQLite - lokalna baza danych, praca jednostanowiskowa z możliwością okazjonalnej pracy wielostanowiskowej,
  • MySQL - praca wielostanowiskowa, w tym zdalna (zobacz też: instalacja i konfiguracja MySQL).

Baza SQLite to domyślny tryb pracy programu, baza taka nie wymaga żadnej konfiguracji. Jest ona polecana przy pracy jednostanowiskowej ze zwlędu właśnie na brak konfiguracji i bardzo dobrą wydajność.

Z bazą SQLite możliwa jest także praca wielostanowiskowa na zasadzie udostępnienia pliku w sieci lokalnej. Niestety sieciowy system plików wprowadza dosyć duże opóźnienia, szczególnie podczas operacji zapisu do bazy SQLite, przez co wydajność podczas pracy sieciowej z taką bazą pozostawia wiele do życzena.

Przy pracy sieciowej polecamy zastosowanie serwera MySQL. Zapewnia on wysoką wydajność i bezpieczeństwo danych podczas pracy wielostanowiskowej, i co czasem istotne, można go zainstalować także na serwerze Linuxowym.

Migracja bazy danych

Aby przeprowadzić migrację uruchamiamy narzędzie konwersji baz danych, jest ono dostępne w zakładce "Konfiguracja", przycisk "Konwersja baz danych":

konwersja bazy uruchamianie

 

Następnie w oknie Narzędzia konwersji baz danych należy wskazać plik bazy danych TreeDB (.tdb), wybrać typ bazy docelowej (SQLite lub MySQL) i wpisać dane tej bazy, czyli dla bazy SQLite podać ścieżkę do pliku bazy, a dla MySQL podać nazwę (adres) serwera, nazwę użytkownika i hasło oraz nazwę bazy. Baza danych MySQL musi być utworzona przed migracją. Przed konwersją do MySQL należy zainstalować i skonfigurować serwer MySQL.

 

konwersja bazy dane baz danych 

 

Po wpisaniu wszystkich danych można przetestować czy program może połączyć się z bazami (przycisk "Testuj połączenie"). Jeżeli połączenia działają to należy kliknąć przycisk "Kopiuj dane z bazy źródłowej do docelowej" aby rozpocząć proces migracji.

W przypadku bazy MySQL bardzo ważne jest by użytkownik miał pełne prawa do zarządzania bazą, w tym do tworzenia tabel i indeksów. Prosimy zapoznać się z artykułem na temat instalacji i konfiguracji serwera MySQL przed rozpoczęciem konwersji do tej bazy, jest tam między innymi pokazane jak przydzielić pełne prawa dostępu do bazy użytkownikowi MySQL. Prosimy także pamiętać o zwiększeniu domyślnej wartości parametru max_allowed_packet, jest to konieczne jeżeli w bazie przechowywane są skany dokumentów.

Po udanej migracji program wyświetli komunikat o zakończeniu migracji.

konwersja bazy udana

 

W przypadku wystąpienia problemów wyświetli się komunikat o błędzie. Czasem komunikat może nie mówić zbyt wiele o przyczynie problemu, w takim razie należy sprawdzić zawartość plików .log (Konfiguracja/Katalogi programu/Otwórz katalog z logami) pod kątem występowania wyjątków (wpisy typu EXC jak Exception w logu) podczas migracji. Generowanie logów jest automatycznie włączane tylko przy migracji automatycznej, aby program generował logi podczas konwersji zainicjowanej przez użytkownika należy włączyć logowanie w oknie konfiguracji (zakładka "Kopie bazy danych").

 

Konfiguracja programu po migracji

Po udanej migracji należy w oknie konfiguracji (przycisk "Opcje") wprowadzić dane nowej bazy danych i kliknąć "Zapisz i zamknij". Po zapisaniu powinna pojawić się w programie zawartość bazy danych.

Zobacz też więcej na temat konfiguracji.

 konfiguracja po migracji